In het nieuwe beleid voor antibioticareductie in de veehouderij worden in 2017 de doelen verbijzonderd naar pluimvee,varkens, kalveren en dierenartsen. Tot op heden gold een generieke reductiedoelstelling van 70%. Ten opzichte van 2009 is 58,4% behaald.
De focus komt te liggen op bedrijven die rood ('actie') en oranje ('signalering') gecodeerd zijn. Zij moeten verplichte verbetertrajecten doorlopen, net als de dierenartsen die hen bedienen. Groene bedrijven geven het voorbeeld en krijgen een beloning. De overheid financiert onderzoek naar kritische faal- en succesfactoren van (on)vermijdbaar antibioticagebruik. De resultaten worden gebruikt om de gebruiksnormen aan te scherpen.
Boerderij - Nieuw antibioticabeleid naar reductiedoelen per sector
Reageer
  • Deel
Druk af