De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen voor land- en tuinbouwgebruik daalde van 21 miljoen kilo droge stof in 1985 naar 9,6 miljoen kilo in 2014. De totale afzet in 2014 daalde met ruim 3% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Dit blijkt uit cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving. Het gaat om de afzet van alle bedrijven op de Nederlandse markt die deelnemen in de brancheorganisatie Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto). Deze gegevens omvatten de laatste jaren ongeveer 95% van de totale afzet.

Meer fungiciden in 2014
De afzet gewaswasbeschermingsmiddelen daalde enorm in de jaren 90, maar schommelt rond de 10 miljoen kilo droge stof vanaf 2005.
Restricties van resterende grondontsmettingsmiddelen veroorzaakten de grote daling van 2013 naar 2014. De fungiciden zijn met een aandeel van 40% sinds 2005 de grootste hoofdgroep. De afzet schommelt jaarlijks door grote afhankelijkheid van de weersomstandigheden. In 2014 kwam de afzet van fungiciden 8% hoger uit dan in 2013. Het Compendium voor de Leefomgeving ziet de warme zomer als belangrijkste oorzaak.
ING - Afzet gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw
Reageer
  • Deel
Druk af