Vanavond maakte het ministerie van EZ de details van het zogeheten fosfaatakkoord bekend. De Nederlandse zuivelketen hoopt de hoeveelheid fosfaat die via koeienmest in Nederland wordt geproduceerd in 2017 met 8,2 miljoen kilo te beperken. De maatregel is nodig om zoveel mogelijk koeien voor Nederland behouden en toch aan de EU-milieunormen te voldoen. Onderaan de streep betekent het plan dat het voer wordt aangepast en er 160.000-200.000 koeien moeten verdwijnen. Hun (vaak nieuwe) stallen blijven onafgeschreven en waardeloos achter. Voor het plan is €50 miljoen beschikbaar. Of de EU het plan zal accepteren is nog onzeker.
Rijksoverheid - Akkoord over maatregelen fosfaatreductie melkveehouderij
Reageer
  • Deel
Druk af