Je zoekt binnen Foodlog, via Google
Menu Foodlog

Nieuwsbrief

Haanvriendelijkheid gaat wereldwijd

Wij beloven eieren zonder kuikendoden. En om die belofte te bewijzen, gebruiken we het hartvorminge Respeggt-label. Door de blockchaintechnologie is de hele keten transparant. Wij kunnen vertrouwen bieden. We kennen de aantallen. We weten naar welke...

Minder aardolie, minder kunstmest

Wist je dat? Zwavelzuur is wereldwijd voor 80% afkomstig uit de petrochemische industrie. Het is een afvalstof die bij de verwerking van ruwe olie en aardgas vrijkomt. Zwavelzuur wordt hoofdzakelijk toegepast in de kunstmestindustrie, bij de...

Nederlandse zuivel straks in Deense handen?

Eerst was het een gerucht. Toen heette het volledig ongefundeerd. En vervolgens hield de bron van het gerucht keihard vol: FrieslandCampina wil fuseren met het Deense Arla. In de praktijk zou het betekenen dat de Deense zuivelcoöperatie de basis van...

Vis voor de verkoop

Nederland eet geen vis. We vangen voor de verkoop. De hele wereld over. Dat kun je zien als je de CBS-cijfers van de in Nederland aangelande vis vergelijkt met die van België. In 2021 werd in totaal 443,5 miljoen kilo vis naar Nederlandse havens...

Nederlanders maken drinken uit zee goedkoper

Ze hebben het razend druk, Reinoud Feenstra en Sid Vollebregt van Elemental Water Makers, ooit een Delftse start-up. Met hun ontziltingsinstallatie die past in een zeecontainer en genoeg heeft aan zonnepanelen op het dak ontketenden ze een revolutie...

Weinig chrysanten en dure tomaten volgend jaar

Vanwege de historisch hoge gasprijzen lijkt de tuinbouw begonnen aan een interessant experiment. Terug naar de seizoenen - de basis van de tuinbouw - maar met de techniek en kennis van nu. Onderwijl is wel duidelijk dat er komend jaar minder...

Hé rijke wereld, neem een voorbeeld aan Nederland!

Je kunt het op je klompen aanvoelen. Nederlanders gaan op de fiets naar hun werk, boodschappen doen, bij elkaar op bezoek en uit eten. Zou de hele wereld dezelfde fietskilometers maken als wij dan zou dat 700 miljoen ton CO2 besparen, als je ervan...

Is er nog hoop? Jazeker, zeegras!

Zeegrasweiden slaan koolstof even effectief op als bossen. 400 kg kooldioxide per hectare, per jaar. Zeegrasvelden kunnen koolstof 35 keer sneller in de zeebodem opslaan dan tropische bossen. En, indien ongestoord, slaan ze het op voor duizenden...

Sjaakspraak binnen klinkt anders dan buiten

Afgelopen vrijdag spraken kabinet en boeren elkaar om de stikstofcrisis op te lossen. De bijeenkomst leek het meest op een slecht geregisseerd toneelstuk. Rutte en Remkes waren bij een ander gesprek dan boerenbaas Van der Tak terwijl de zaak zo goed...

Gas duur, stroom duur, minder voedsel

Gas is inmiddels 10 keer zo duur als een jaar geleden. Bedrijven waarvan de termijncontracten aflopen, kunnen de hoge energieprijzen niet of nauwelijks doorberekenen aan klanten. En dus blijft er niets anders over dan de productie terugschalen om...