Foodlog Circles

Foodlog Circles zijn gesloten omgevingen voor gebruikers rond specifieke onderwerpen en projecten. Deelname vindt plaats op uitnodiging en is voorbehouden aan de leden van een Circle.

Leergang Waardecreatie in Voedselketens

Goed gesprek over Nederland

Philosophy of Nutrition 2017

Voor de cursisten van Philosophy of Nutrition.

Food Interaction 2017

Omgeving voor cursisten van de cursus Food Interaction 2017.

Food Interaction 2016

Omgeving voor cursisten van de cursus Food Interaction.

The Future Foodlog

Op 20 september 2014 werd tijdens Foodlog Goes Live de basis gelegd voor een ongoing participatief proces waarin de koers van Foodlog wordt gevormd. Wie Future Foodlog binnenstapt, geeft daarmee aan daar actief en opbouwend aan mee te willen werken. Natuurlijk mag je ook weer uitstappen als je vindt dat je je taak erop zit. Op...

Wantrouwen!

Aan de lopende band worden we geconfronteerd met voedselschandalen. Hoe komt dat? Hoe kunnen bedrijven en burgers daar wat aan doen?

Wanneer is zuivel NieuwVers?

Dat bespreken we hier. Uitgangspunt: NieuwVers is altijd verder en beweegt zich weg van de middelmaat.

Overijssel & antibiotica

Overijssel wil de concurrentiepositie van zijn agrarische sector verbeteren door een ondernemerslandbouw te stimuleren die leidt tot het creëren van nieuwe en gewilde producten. En als antibioticavrij of -arm daar nou eens een rol in kon spelen?

Glamur

Het Europese onderzoeksproject onder die naam wil weten welk eten op welke aspecten beter is en hoe wij daar over denken: lokaal of globaal. Een Circle voor een breed publiek dat wil meehelpen om het onderzoek zo sterk mogelijk te maken.

Hoe regelt Nederland zijn voedselveiligheid?

Marcel van Silfhout deed maandenlang onderzoek onder (ex)NVWA'ers, inspecteurs, topambtenaren, ex-kamerleden, oud-ministers en academici naar de voedselveiligheid in Nederland. Samengevat luidt hun oordeel: het sein knippert tussen oranje en rood. Van Silfhout wil via een gesprek op basis van de Chatham House Rule onderzoeken...

The Open Food Society & Its Enemies

Nederland kan wat als het op het produceren, verwerken, conserveren en verhandelen van voedsel aankomt. Helaas is het land zijn open gesprek over wat we daar morgen en overmorgen mee kunnen kwijtgeraakt. Dat kan anders en daar is iedereen bij gebaat.

Wolhandkrab: eetbaar of niet?

Het dier is een plaag en een delicatesse. Zoetwatervissers zouden er goed van kunnen bestaan, maar er zijn wettelijke en toxicologische vraagstukken. Die proberen we hier op te lossen.

Marktinnovatie glastuinbouw

Naar een marktgerichte, weer rendabele glastuinbouw? Dat doe je via ondernemers die een voortrekkersrol vervullen en een innovatieklimaat dat marktgerichte strategieën stimuleert en faciliteert.

NieuwVers Academy: Rund

Welk rund maakt consumenten, verkopers en boeren zo blij dat ze er graag voor betalen, cq. fatsoenlijk aan kunnen verdienen zodat het kan worden gehouden zoals we dat het liefste zouden willen?

Food meets the press

'Food' is ingewikkeld. Voedselschandalen volgen elkaar in hoog tempo op. Toch is voedsel nog nooit zo veilig geweest als nu. Nieuwe technologie heeft de mens altijd geholpen in zijn ontwikkeling. Toch roepen voedselgoeroe's dat het Slow en Low Tech moet. Beesten moeten buiten, vindt de samenleving. Maar al die beesten buiten...

NieuwVers voor sponsors

NieuwVers is de familie van allerlekkerste producten die een ondernemerslandbouw koppelen aan de allerbeste verwerkers en de spannendste verkooppunten. Dat doet het als beweging van consumenten en producenten.

Keldonk

Dit is de Foodlog-circle Keldonk. Bewoners die uitgenodigd zijn om mee te doen met het experiment in directe democratie rondom een nieuwe varkensstal in Keldonk, kunnen zich voor deze 'circle' aanmelden en online meediscussiëren. Heeft u vragen hierover? Mail naar: keldonk@foodlog.nl.

Landbouw en ruimtelijke ordening

Landbouw en burgerbewoning botsen met elkaar op het Nederlandse platteland. Het Reconstructiebeleid ging uit van een goede gedachte maar is mislukt. Bestuurlijke vernieuwing is onvermijdelijk. Doen we dat met nieuwe regels of faciliteren we mensen om zelf in hun situatie hun eigen oplossing te bepalen? Het laatste blijkt nl....

Akkerbouwrevolutie

In een vrije markt maken akkerbouwers snel teveel. Hun producten leveren dan niets op. Bij tekorten vliegen de prijzen uit de bocht. Vraag en aanbod moeten beter op elkaar worden afgestemd. Daarnaast putten ze ook de bodem nog eens uit. Natuurlijk moet dat anders. Hoe?

Financieringsrevolutie

Banken zijn zo voorzichtig geworden dat echt innovatieve ideeën geen krediet krijgen. Om de banken heen bruist het van de nieuwe mogelijkheden om ze wel gefinancierd te krijgen. Er is dus geen reden om te wachten op de banken die op dit moment hun wonden likken en hun zonden overdenken. Hier verzamelen we mensen, de wil en het...

Food Policy revolution

De machtsverhoudingen en ons denken over welvaart, welzijn, eerlijkheid en vrede in de wereld veranderen in snel tempo. De kring van mensen met wie we te maken hebben wordt snel groter. De belangentegenstellingen ook. Voedsel en de toegang tot bouwgrond en grondstoffen zullen binnen afzienbare tijd bepalender zijn voor onze...

Fruitrevolutie

De omgeving waar de Nederlandse fruitketen die echt vooruit wil nieuwe ketenrelaties smeedt.

Kippenrevolutie

Kip moet diervriendelijk en duurzaam. De ideeën over de verenigbaarheid van die twee eisen lopen fors uiteen. Zijn ze bij elkaar te brengen en is dat te verkopen?

Kringlooplandbouw

In deze circle gaat het over de kringloop van plant tot dier tot stront tot grond en weer tot plant.

Gezondheidsrevolutie

Vetbuik in Nederland vlakt af, maar gezond en lekker eten gaan nog steeds niet samen. De uitdaging is het creëren van een weerbaarheid die ons in plaats van luilekkerland de baas laat zijn over hoe we leven en eten. Daar zijn handige en slimme truuks voor nodig. Welke zijn gemakkelijk te realiseren en hebben een groot effect?

Retailrevolutie

Niet alleen speciaalzaken, maar zelfs supers zijn zielig omdat ze te weinig geld verdienen om hun dienstverlening aan ons te kunnen verbeteren. Er zijn nieuwe business modellen nodig. Ze komen er al aan, maar kunnen nog veel beter. Hoe en onder welke voorwaarden?

Our common future in the nexus: Food, Water & Energy

Both fossil energy and food use lots of water. Food is energy, but we cannot have water and food both ways. Soil quality is key. What does its likely future look like and what are the contingencies?

Tuinbouwrevolutie

De wereld woont in steden. Dat is onverstandig, maar onvermijdelijk. Daarom moeten verse groenten en zachtfruit in en bij steden geteeld kunnen worden. Hoe komt de bestaande, voornamelijk Westlandse tuinbouw naar een wereldstedelijke tuinbouw?

Varkensrevolutie

Varkens zijn van oudsher duurzame dieren: ze eten wat wij overhouden of niet willen eten en geven ons er vlees en vruchtbare mest voor terug. Kunnen we zulke varkens heruitvinden en geliefd maken? Boeren moeten er de prijs voor kunnen maken die ze nodig hebben om te leven, hun bedrijf te ontwikkelen en hun risico's op te...

Verwerkte Tomaat

De beste rauw te eten nieuwverse tomaten kunnen prima verwerkt worden tot nieuwe, innovatieve producten op het schap. Dit is de (besloten) ruimte waar telers, verwerkers, innovatoren, deskundigen en andere betrokkenen met elkaar in discussie kunnen de ontwikkelingen.

Voedingsmiddelenrevolutie

Voedingsmiddelentechnologie nam in de 20e eeuw een enorme vlucht. We wilden iedereen betaalbaar en genoeg te eten kunnen geven. Van kwantiteit moet het accent op kwaliteit komen te liggen. Dat is de uitdaging voor de 21e eeuw. Voor grote en kleine verwerkers betekent dat heel verschillende uitdagingen. Welke?

Zuivelrevolutie

Nederland is dol op koeien in de wei. Wat kunnen we doen om de wei, de akkers en de koeien volautomatisch hun natuurlijke werk te laten doen en melk, kaas, boter en yoghurt te maken die beter zijn dan alleen maar 'ok'?