H5n8

0

Frans ‘pact’ tegen vogelgriep moderniseert pluimveehouderij

Frans ‘pact’ tegen vogelgriep moderniseert pluimveehouderij

De Franse overheid en de pluimveesector, met name de foie gras-producenten (eenden), slaan de handen ineen om vogelgriep structureel aan te pakken. De Franse minister van landbouw Stéphane le Foll tekende half april een 'pact' met de sector. De...

0

Belgische minister dankt pluimveehouders voor medewerking ophokplicht

Belgische minister dankt pluimveehouders voor medewerking ophokplicht

Gisteren maakte België bekend de ophokplicht vanaf 20 april (vandaag dus) in te trekken. Er zijn de laatste weken geen nieuwe vogelgriepbesmettingen geconstateerd in een straal van 250 kilometer rondom België. Minister van Landbouw Willy Borsus en...

0

‘Vogelgriep wordt jaarlijks weerkerend fenomeen’

‘Vogelgriep wordt jaarlijks weerkerend fenomeen’

Dat verklaart Sonja De Becker, voorzitter van de Belgische Boerenbond. Zij voorspelt dat de continue virusdreiging "een nieuwe realiteit wordt waar professionelen mee moeten leren leven en werken". Dankzij snel en streng ingrijpen na het vaststellen...

0

Opschorten ophokplicht voor behoud status ‘illegaal’

Opschorten ophokplicht voor behoud status ‘illegaal’

Opschorten van de ophokplicht, zoals de Duitse deelstaat Baden-Württemberg begin februari deed, is niet geoorloofd. "De lidstaten mogen de ophokplicht alleen opheffen op basis van de epidemiologische situatie inzake hoogpathogene vogelgriep op hun...

1

‘Einde tunnel vogelgriepuitbraak in zicht’

‘Einde tunnel vogelgriepuitbraak in zicht’

Dat zegt de Franse minister van Landbouw, Stéphane Le Foll. Het drastische maatregelenpakket - ruiming van 4 miljoen dieren, verplichte leegstand - lijkt effectief te zijn. De eerste kippenhouders mogen weer van start, voor de foie gras-sector lijkt...