Voor de zesde keer rangschikte advies- en ingenieursorganisatie Arcadis de duurzaamste steden ter wereld. Bovenaan de top-100 prijken Amsterdam en Rotterdam. Alle steden in de top-10 zijn Europees. Met nog ruim 2.000 dagen te gaan om de duurzaamheidsdoelen van de VN te realiseren, is de ranglijst een 'call to action' voor steden om te verduurzamen.
"In feite is het een pluim voor de hele Randstad," zegt Arrèn van Tienhoven, city-expert Rotterdam bij Arcadis op BNR. "We zijn eerder één grote stad dan dat we het heel apart uit elkaar moeten splitsen." In de vorige editie stond Amsterdam op de tiende en Rotterdam op de twaalfde plek.

2000 dagen
Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis meet iedere 2 jaar de duurzaamheid van 100 wereldsteden. Dit jaar werd naast Planet, People en Profit ook expliciet gekeken naar de 'Progress', de voortgang in de steden in de afgelopen 10 jaar, vooral met het oog op de sustainable development goals van de Verenigde Naties die in 2030 aflopen. Dat toetsingsmoment ligt nog maar 2.000 dagen weg, "dus we willen de urgentie aangeven dat er echt een stap harder gelopen moet worden."

Amsterdam heeft zijn koppositie te danken aan goede scores op het gebied van duurzaam vervoer, sociaaleconomische aspecten en bereikbaarheid. De stad streeft andere wereldsteden voorbij met name in de profit-pijler, vooral door de goede inkomensgelijkheid, werkgelegenheid en levensstandaard. Bovendien boekten zowel Amsterdam als Rotterdam de afgelopen 10 jaar goede vooruitgang op de gebieden afvalmanagement en waterzuivering.

Energietransitie
Er blijven natuurlijk verbeterpunten, zo zijn in 'onze' steden het energieverbruik en de kosten van het openbaar vervoer relatief hoog ten opzichte van andere wereldsteden. Ook het gemak om zaken te doen scoort minder doordat wet- en regelgeving in ons bureaucratische land soms tegenwerkt. "Verder moet Amsterdam werken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en kan Rotterdam nog stappen maken in mobiliteit, groen in de openbare ruimte en het vergroten van het aandeel duurzame energie," aldus BNR. Dé grote zorg, de toekomstige betaalbaarheid van de energietransitie (bijvoorbeeld in Rotterdam, waar grote delen van de bevolking eigenlijk niet in staat zijn om de kosten op te brengen voor alle maatregelen), blijkt ook in andere wereldsteden te spelen.

Wat opvalt in de Arcadis Sustainable Cities Index 2024 is dat de koplopers op de lijst vooral Europese steden zijn. Na Amsterdam en Rotterdam maken Kopenhagen, Frankfurt, München, Oslo (in 2022 nummer 1), Hamburg, Berlijn, Warschau en Londen de top-10 vol. Het Zuid-Koreaanse Seoul op 11 is de eerste niet-Europese stad. De grote Australische steden zijn ook in de bovenste helft van de lijst terug te vinden. Noord-Amerikaanse steden blijven achter, op San Francisco (plek 35), New York (plek 48) en Toronto (plek 49) na. Van de Aziatische steden vallen de Chinese steden Shanghai en Beijing op met respectievelijk de 19e en 20e plaats. Onderaan de lijst bevinden zich Karachi (Pakistan), Johannesburg (Zuid-Afrika), Nairobi (Kenia) en Kaapstad (Zuid-Afrika).

"Amsterdam zette al vroegtijdig in op vooruitstrevend klimaatbeleid in de stad, waarin alle lokale stakeholders een rol spelen," zegt Carolien Gehrels, directeur energietransitie bij Arcadis, in Duurzaam Ondernemen. "Ons onderzoek laat nu zien dat Amsterdam hier de vruchten van plukt. Dat is iets om trots op te zijn en het is mooi en belangrijk om te merken dat dit vele andere steden inspireert." Maar achterover leunen is er niet bij, want het jaar 2030 komt snel dichterbij en dat is een 'cruciaal punt' in het wereldwijde streven naar duurzame ontwikkeling. Het is daarom zaak dat steden blijven werken aan een "veerkrachtigere, duurzamere, inclusievere en rechtvaardigere wereld," aldus Arcadis.

Toch doen we in Nederland, ondanks alle kritiek, kennelijk iets goed. In ieder geval beter dan in vele andere landen.