Aankomende woensdag stemt het Europese Parlement over de Natuurherstelwet. Daar is al maanden gedoe over. Het is nog onzeker of het Europees Parlement voor of tegen het wetsvoorstel van Eurocommissaris Frans Timmermans zal stemmen. Ondertussen beschuldigen Europarlementariërs elkaar ervan dat ze hun eigen politieke belangen boven een inhoudelijke discussie plaatsen.
Normaal gesproken lukt het het Parlement om voorafgaand aan een stemming een compromis te bereiken waar iedereen het mee eens is. Maar dat is nu niet het geval. Verschillende Europarlementariërs bevestigen Nieuwsuur dat het lot van de wet volgende week afhangt van een paar stemmen.

De Natuurherstelwet is een voorstel van de Europese Commissie om natuurgebieden in Europa die er momenteel slecht aan toe zijn, te verbeteren. Volgens de Commissie is dit hard nodig, omdat 80 procent van de natuurgebieden in slechte staat verkeert. Elk land moet een "nationaal herstelplan" opstellen om ervoor te zorgen dat de natuur zich herstelt.

Het voorstel van Eurocommissarissen Frans Timmermans en Virginijus Sinkevičius ontving de nodige kritiek. Tegenstanders vinden de wet "te vaag" en zijn bang dat de bijvoorbeeld woningbouw en infrastructuurprojecten op slot gaan door juridisch onvoldoende doordachte consequenties.

Vorige maand stuurde Eurocommissaris Timmermans een brief naar het Europees Parlement met aanpassingen van zijn wet. In plaats van een verplichting voor lidstaten om verslechtering van natuurgebieden te voorkomen, kan het worden aangepast naar een verplichting om maatregelen te nemen om verslechtering te voorkomen. Dit betekent dat landen zich moeten inspannen om verslechtering te voorkomen, maar er is geen verplicht resultaat.

Ondanks deze aanpassing heeft Timmermans zijn critici nog onvoldoende kunnen overtuigen. Europarlementariër Jan Huitema van de VVD vindt dat de formulering van het verslechteringsverbod nog steeds te vaag is. De VVD is samen met D66 lid van RENEW, de liberale groep in het Europees Parlement. RENEW is verdeeld over het wetsvoorstel. Vermoedelijk hangt het lot af van de individuele stemmen van de liberalen.

De Europarlementariërs van RENEW hebben afgelopen woensdag bijeenkomsten gehad om een gezamenlijk standpunt te bepalen. "Maar dat is nog niet helemaal gelukt. De groep is nog verdeeld," zegt Huitema na de bijeenkomst. Het is waarschijnlijk dat de liberalen daarom ook verdeeld zullen stemmen, waardoor het onduidelijk blijft of de voor- of tegenstanders uiteindelijk een meerderheid zullen behalen.
Dinsdag zal het Europees Parlement een plenair debat voeren over de Natuurherstelwet. Op woensdag zullen de parlementariërs stemmen. In de eerste stemronde kunnen ze ervoor kiezen het voorstel van Timmermans volledig af te wijzen. Als dat niet gebeurt, zullen er aparte stemmingen plaatsvinden over aanpassingen van verschillende onderdelen van de wet, zoals het verslechteringsverbod.

Met name de christendemocraten (EVP), de grootste groep in het Europees Parlement, verzetten zich fel tegen de wet toen eenmaal duidelijk was geworden dat natuurbeleid Nederland ernstig kon verlammen. Ze verwijten de Commissie te haastig te handelen en de onduidelijkheden in het voorstel niet weg te nemen. Europarlementariër Esther de Lange van het CDA en vicevoorzitter van de christendemocraten zegt: "Als ik niet weet wat deze wet in een dichtbevolkt gebied als Nederland betekent, dan ben ik niet bereid om dat risico te nemen."