In heel Europa doet het probleem zich voor: lekkende waterleidingen. Dat verergert de toch al nijpende droogteproblematiek in landen als Italië en Frankrijk. Zelfs het doorgaans natte Groot-Brittannië blijkt zó lek, dat er serieuze watertekorten dreigen te ontstaan.
Terwijl in Italië de overheid verantwoordelijk wordt gehouden voor het feit dat 30 tot 40% van het drinkwater weglekt, wijzen de Britten met een beschuldigende vinger naar de privatisering van de waterbedrijven ruim 30 jaar geleden. De sector, die in 1989 schuldenvrij was, torst inmiddels een schuldenlast van £60 miljard met bijbehorende rentebetalingen. Vorig jaar werd er £1,4 miljard aan dividend uitbetaald, berekende de Financial Times. Maar ondertussen bereikt ruim 20% van het drinkwater nooit de Britse kranen.

Koploper wordt achterblijver
De Britten vervangen jaarlijks gemiddeld maar 0,2% van hun waterzuiveringsinstallaties, een derde van het Europese gemiddelde. De meeste riolen dateren nog van zo'n 150 jaar geleden. De Victoriaanse gemengde riolen, die regenwater en afvalwater afvoeren door dezelfde buizen, waren toentertijd een voorbeeld van 'opmerkelijk ingenieurswerk'. Maar de dubbele functie betekent ook dat bij hevige regenval riolen rechtstreeks overstorten in rivieren en op stranden. Dat is inmiddels standaard praktijk geworden: "Het gebeurde in 2022 iedere dag gemiddeld 825 keer," aldus het FD.

Een ander probleem is het ontbreken van nieuwe reservoirs. Sinds 1991 zijn er 10 miljoen Britten bijgekomen, maar niet één reservoir dat als droogtebuffer ingezet kan worden. Dat kan ook in Engeland voedselproductie in gevaar brengen. Sinds de hete zomer van 2022 geldt in het zuidwesten van Engeland nog altijd een sproeiverbod. De Britse Environment Agency verwacht dat Engeland in 2050 iedere dag 4 miljard liter water tekort zal komen. Waterbesparen is voor de meeste Britten een onbekend begrip, ongeveer de helft van de huizen heeft niet eens een watermeter.

Pipebots
De Britse waterleidingbedrijven hebben inmiddels beterschap beloofd en investeren £14 miljard om de droogte- en overstortproblematiek aan te pakken. Maar ook de "stokoude infrastructuur" speelt een rol, vooral bij het weglekkende water. De Britten grijpen naar de technologie om uit de shit te komen. De eerste 'pipebots' dienen zich aan: robots die op termijn lekkende leidingen van binnenuit moeten kunnen repareren. Dan hoeft tenminste de straat, waar ook nog talloze gas-, elektriciteits- en internetleidingen lopen, niet opengebroken te worden.

Reukzin
In Frankrijk kiezen ze voor een andere oplossing. Daar werd deze maand de Duitse herder Nanky geëerd voor zijn werk bij het opsporen van waterlekken, schrijft franceinfo. Nanky is getraind op het ruiken van chloor. Dat stelt hem in staat in het landelijk gebied waterlekken te detecteren, waar dat met de gebruikelijke akoestische opsporingstools lastig is. Nanky heeft een succespercentage van 90%.