Heel Nederland viel over de Amsterdamse afvalverwerker AEB heen, toen deze in april liet weten afval uit Rome te gaan verbranden. Maar afval uit het buitenland halen en in Nederland verbranden, is nou juist het business model van AEB. Zolang de schoorsteen rookt, krijgen 40.000 Amsterdamse huishoudens groene stroom. Al sinds 2014 weten we dat dat alleen lukt als we huisvuil importeren.
Twee jaar lang werkte Rogier Masselink, markt en communicatiemanager van AEB, aan de deal met de Romeinen. Hij is er behoorlijk trots op. Eind april kwam de eerste trein met 900 ton afval uit Rome aan, inmiddels zijn er 4 treinladingen afgeleverd. "Na de zomer zullen er wekelijks twee van zulke treinen arriveren." Het Romeinse vuil, samengeperste balen van zo'n 1.000 kilo per stuk, slaat AEB op naast de balen uit Duitsland, Groot-Brittannië en IJsland, tot het de verbrandingsoven in gaat. Want daar gaat het allemaal om: een voldoende grote afvalstroom.

"Van het afval dat we verbranden, komt 20 procent uit het buitenland," zegt Masselink in de Volkskrant. "Daarvan is sinds kort 3 procent Italiaans." AEB is de grootste vuilverbrander van Europa. Jaarlijks verdwijnt er zo'n 1,3 miljard kilo afval in de verbrandingsoven. En al jaren haalt AEB een deel van dat vuilnis uit het buitenland. "Natuurlijk haal je dat het liefst uit Nederland," zegt Michel Frequin, directeur van AEB. Maar onder meer dankzij meer recyclen, is er al jaren sprake van een afvaltekort in Nederland. Gecombineerd met een overcapaciteit aan afvalverbrandingsinstallaties.

Het leidt tot een dubbel gevoel. Want natuurlijk wil je zo min mogelijk afval en een zo circulair mogelijke economie. Maar AEB is ook leverancier van warmte en energie. Zo'n 40.000 Amsterdamse huishoudens zijn ervan afhankelijk. Frequin is dan ook "best trots op wat we doen." Want dankzij de afvalverbrandingsovens is er minder gas nodig. De Amsterdamse oplossing is ook beter voor het milieu. "Als dit afval in Italië zou zijn gestort, was de milieu-impact vele malen groter," zegt Masselink. "Dan komt er bijvoorbeeld methaan vrij, wat 28 keer schadelijker is voor het milieu dan deze oplossing." Juist door het afval gecontroleerd te verbranden is een groot deel van de CO2- en stikstofuitstoot uit te filteren.

AEB is ervan overtuigd goed bezig te zijn. "Het contact met de Italianen gaat verder dan alleen de vraag of we hun afval willen verbranden," besluit Masselink. "We hebben ze ook laten zien hoe wij het doen. Over een jaar of vijf hebben ze ons niet meer nodig, dan kunnen ze zelf hun afvalprobleem oplossen." Amsterdam moet dan weer op zoek naar nieuwe voeding voor groene stroom.

Vuil is voor grote groene verbrandingsinstallatie van Amsterdam net als veevoer voor Brabant. Als je er niet genoeg van hebt, importeer je het uit buitenland en dan noem je het duurzaam omdat jouw verwerkende machine er veel efficiënter mee omgaat dan die in het land van oorsprong. Echt duurzaam is de tering naar de nering zetten: niet meer stroom maken dan er vuil is en ook die verre buurman zijn eigen groene stroom gunnen. Amsterdam rooft vuil.