Door het koude en natte voorjaar konden de aardappelen pas laat gepoot worden. Voor 1 oktober moeten ze alweer gerooid zijn, bepaalt de kalenderlandbouw van de Nederlandse overheid. Maatregelen om de waterkwaliteit en de bodem te beschermen en de stikstofuitstoot te beperken dreigen voor de boeren funest uit te pakken. "Het vakmanschap van de boeren help je zo om zeep."
"Met kalenderlandbouw doe je het tegenovergestelde van wat je wil," zegt André Hoogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw op EenVandaag. "Je wilt dat een boer op een goede manier omgaat met de bodem en met gewassen. Dat betekent dat je ieder jaar net wat anders moet kunnen opereren." Het weer speelt immers een belangrijke rol bij het bepalen van de optimale plant- en oogstcondities. En soms zit het ronduit tegen, "Dat betekent dat je het nu ook sommige jaren verkeerd zal moeten doen, als je de wet volgt."

Dit jaar komen de aardappelboeren in het geweer tegen de kalenderlandbouw, vorig jaar waren het de groentetelers die hun tweede oogst in gevaar zagen komen. Aardappelen moeten voor 1 oktober de grond uit zodat er 'vanggewassen' geplant kunnen worden. Dat zijn stikstofbindende groenbemesters gewassen die puur geteeld worden om stikstofuitspoeling tegen te gaan en organische stof voor de bodem te leveren. De aardappeltelers vrezen dat hun aardappels door het late en natte voorjaar nog niet volgroeid zullen zijn per 1 oktober. Bovendien nemen aardappelen in september en oktober nog meer stikstof op dan een vanggewas.

Volgens Hoogendijk staan de aardappelboeren voor een lastig dilemma. "Een boer heeft nu twee keuzes: hij moet ofwel de goede agrarische praktijk volgen, ofwel de goede juridische praktijk. Ik ga ervan uit dat de meeste boeren gewoon volgen wat de bodem en de gewassen nodig hebben." Maar daarmee snijden ze zichzelf in de vingers voor volgend jaar. Want als je later oogst, krijg je als boer een strafkorting en mag je volgend jaar minder stikstofbemesting gebruiken.

Ga ter plekke meten en laat de boer zijn vakmanschap uitoefenen, valt Ruud Hendriks, Aeres- en Warmonderhof-docent bodemvruchtbaarheid en overtuigd voorstander van ecologische landbouw, Hoogendijk bij. "De overheid heeft allerlei generieke maatregelen waar iedereen zich aan moet houden en dat worden er steeds meer. De overheid kiest hiervoor omdat het makkelijk controleerbaar is, maar dat is een kunstgreep. [..] Het gaat over de bodem, klimaat, gewas. Zoveel variabelen kun je niet met een datum vastleggen. Het vakmanschap van de boeren help je ermee om zeep."

In De Stentor wijzen lezers er ook op dat de natuur en niet de regering zaai- en oogstmomenten bepaalt die "daarom moeilijk gelijk getrokken kunnen worden met een kalender." Het is niet aan de politiek om te bepalen wanneer er geoogst moet worden, dat heeft rampzalige gevolgen (denk aan de vijfjarenplannen van de oude USSR). Wat doe je er als boer tegen? Simpel, zegt een lezer, "massaal de regels negeren".