De markt voor melk met een duurzaamheidskeurmerk zoals biologisch of On the Way to PlanetProof is beperkt. Consumenten kiezen weliswaar al jarenlang voor meer duurzame producten, maar in de supermarkt geeft toch vaak de prijs de doorslag. Melk is nu eenmaal melk. Dat verhindert boeren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen waarmee ze kunnen voldoen aan de (bovenwettelijke) eisen van een keurmerk. Het is immers niet zeker dat ze die inspanningen op het gebied van klimaat, water, biodiversiteit of stikstof zullen terugverdienen. In het debat over de landbouwbegroting werd daarom een motie ingediend waarmee de drempel verlaagd zou kunnen worden: een bijmengverplichting.
Tijdens de behandeling van de landbouwbegroting diende Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA) een motie in die bijmenging van melk met een duurzaamheidskeurmerk mogelijk zou maken. Boswijk vraagt het kabinet te onderzoeken of de overheid de verwerkende industrie zou kunnen verplichten om bijvoorbeeld 20% extra duurzame melk in te kopen, en of (en hoe) dat zou kunnen bijdragen aan het verbeteren van het verdienmodel van de boeren die extra duurzaam voedsel produceren.

De motie werd mede ondertekend door VVD, D66, CU, GroenLinks, PvdA SP, Volt, SGP en PVV, waarmee een meerderheid is gegarandeerd nog voor er officieel is gestemd, aldus Nieuwe Oogst. Volgens de politici wordt door een bijmengverplichting "de omslag naar een extra duurzame en toekomstbestendige landbouw versneld."

Het idee van de bijmengverplichting komt uit de koker van de denkgroep Regie op Ruimte, waar ook landbouweconomoom Krijn Poppe deel van uitmaakt.

"De overheid heeft een fors budget uitgetrokken voor de landbouwtransitie, maar het regeerakkoord van Rutte IV spreekt ook over een niet-vrijblijvende bijdrage van de ketenpartijen," licht Poppe toe. Met een concrete maatregel als verplicht bijmengen krijgt de disussie over het verdienmodel van de boeren een impuls. "Het is belangrijk dat industrie en supermarkten worden geprikkeld om duurzame markten aan te boren. Dit kan door in hun keurmerken nu al met deze overheidseisen-op-termijn rekening te houden of door de duurzame producten bij te mengen bij de gangbare stroom. Wij denken dat een betaling uit de markt op boeren stimulerender werkt dan alleen overheidseisen zonder verplichtingen voor industrie en retail. Wij verwachten dat de markt hierdoor versneld overschakelt op de eisen van de toekomst," aldus Poppe.