Ruim driekwart van de jonge Britse vrouwen ervaart 'eetproblemen'. De groep groeide snel tijdens de pandemie. Wat zijn die problemen?
Zes op de tien Britse 17- tot 19-jarigen in Engeland hebben mogelijk een 'problemen met eten'. Voor 20- tot 23-jarigen ligt dit percentage zelfs nog iets hoger (62,3%). De problemen komen vaker voor bij meisjes en jonge vrouwen dan bij hun mannelijke leeftijdsgenoten.

Driekwart (75,9%) van de meisjes en jonge vrouwen van 17 tot 19 jaar vertelde onderzoekers problemen en zorgen te hebben gehad. Voor jongens en jonge mannen gold dat voor bijna de helft, 45,5%

Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek door de National Health Service naar de geestelijke gezondheid van jongeren, schrijft The Guardian.

'Problemen met eten' houdt meer in dan een eetstoornis als anorexia of boulimia. 'Mogelijke problemen met eten' kan gaan over schaamte over de hoeveelheid eten, zorgen over het uiterlijk of opzettelijk overgeven. Dit soort gevoelens en gedrag kunnen vroege signalen van een eetstoornis zijn.

“Het is zeer zorgwekkend dat zoveel kinderen en jongeren mogelijke eetproblemen melden”, aldus Tom Quinn van Beat, een liefdadigheidsinstelling voor eetstoornissen. In de afgelopen jaren is er volgens Quinn een "alarmerende" toename te zien van dergelijke problemen onder tieners en jongeren. In 2017 ervoer nog maar 44% onder 17- tot 19-jarigen 'problemen' tegenover 60% nu.

Persoonlijkheidskenmerken zoals perfectionisme, een negatief lichaamsbeeld, een laag zelfbeeld en factoren zoals verdriet, mishandeling of stress kunnen leiden tot 'ontregeld eten'. De stress en angst veroorzaakt door de Covid-pandemie hadden volgens Quinn een “enorme impact” op de geestelijke gezondheid van de (oudere) tieners en daarmee ook op het risico op het ontwikkelen van een eetstoornis.