Bescherming van gebieden die het belangrijkst zijn voor mensen komt ook de natuur ten goede. Dat moet blijken uit een nieuwe, wereldwijde studie.
Volgens onderzoekers hoeven beleidsmakers niet te kiezen tussen bescherming van de voordelen van de natuur voor mensen of bescherming van diersoorten. Uit hun analyse blijkt dat prioriteit geven aan de voordelen van de natuur voor mensen tegelijkertijd de doelstellingen op het gebied van menselijke ontwikkeling, natuurbehoud en klimaatmitigatie ten goede komt. Dit blijkt uit een recent artikel in Nature, Ecology & Evolution, dat mede is geschreven door onderzoekers van het King's College in Londen.

In het verleden is wel kritiek geuit op doelstellingen voor de bescherming van ecosystemen en biodiversiteit, omdat deze onvoldoende rekening hielden met de behoeften van mensen, met name de behoeften van lokale en inheemse gemeenschappen. Deze zorgen lijken dus niet nodig te zijn.

"Bij het streven naar duurzaam landgebruik wordt er te vaak van uitgegaan dat we moeten kiezen tussen de bescherming van flora en fauna of de voordelen van de natuur voor mensen. Dit onderzoek heeft aangetoond dat het allebei kan, want door de beschermingsinspanningen te richten op gebieden die een belangrijke bijdrage leveren aan mensen, kunnen we ook een groot deel van de mondiale biodiversiteit in stand houden en de doelstellingen met betrekking tot klimaatverandering ondersteunen", aldus co-auteur Mark Mulligan, hoogleraar Fysische en Milieugeografie.

Het artikel beschrijft dat het behoud van 30% van het land op aarde en 24% van de kustwateren, 90% van de huidige bijdragen van de natuur aan de mensen in elk land zou ondersteunen - zoals het verstrekken van voedsel, schoon drinkwater, bescherming tegen gevaren en geestelijk en lichamelijk welzijn.

De studie is de meest uitgebreide inventarisatie van de bijdragen van de natuur aan mensen wereldwijd die tot nu toe is gepubliceerd. Ze biedt informatie die besluitvormers nodig hebben om beter rekening te kunnen houden met de gevolgen van natuurbeschermingsbeleid en -investeringen voor lokale gemeenschappen.

King's College London speelt een actieve rol in het ondersteunen van beleidsmakers bij het in kaart brengen van de instandhoudingsprioriteit op het land, bijvoorbeeld via Co$tingNature. Dit is een open, webgebaseerd instrument dat door onderzoekers van de universiteit is ontwikkeld om 16 van de bijdragen van de natuur aan mensen in kaart te brengen. Vijf daarvan (veevoeder, commercieel en huishoudelijk hout, brandhout, regulering van overstromingen) werden voor deze studie gebruikt.

In de 18e eeuw waarschuwde de bekende wijsgeer Immanuel Kant tegen het afleiden van ethische keuzen uit feiten die mensen vaststellen. Kant was bang dat onze voorstellingen van het goede onze perceptie van de werkelijkheid zouden kunnen vertroebelen en omgekeerd. In de 21e eeuw zijn wetenschappers daar niet langer voorzichtig mee.