Uit het eerste onderzoek naar de wereldwijde sterfte aan bacteriële infecties blijkt dat er in 2019 bijna 8 miljoen mensen dood gingen aan een bacteriële infectie; alleen hartziekten kennen een hogere mortaliteit. Meer dan de helft van de dodelijke infecties is te wijten is aan slechts 5 bacteriën.
Onderzoekers van het Institute for Health Metrics and Evaluation berekenden in de wereldwijde Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD, 2019) het aantal overlijdensgevallen als gevolg van een infectie. Ze denken dat 13,7 miljoen sterfgevallen, 13,6% van alle sterfgevallen in 2019, bacterieel van aard waren. Circa 7,7 miljoen overlijdensgevallen was volgens het rekenwerk te wijten aan 33 verschillende bacteriële ziekteverwekkers.

Slechts vijf ziekteverwekkers bleken verantwoordelijk voor 54,2% van de sterfgevallen door bacteriële infecties.

De meest dodelijke ziekteverwekker was Staphylococcus aureus, die 1,1 miljoen levens eiste. De volgende op het lijstje: Escherichia coli (950.000 doden), Streptococcus pneumoniae (829.000), K. pneumonia (790.000) en Pseudomonas aeruginosa (559.000). Het dodelijkst bleken infecties van de onderste luchtwegen, de bloedbaan (sepsis) of de maag.

De cijfers zijn vooral verontrustend met het oog op de oprukkende antibioticaresistentie. Volgens deskundigen vormen 'superbugs' een "een grotere bedreiging dan klimaatverandering". Bacteriële infecties kunnen vooralsnog immers alleen effectief met antibiotica worden bestreden.

De ongerustheid wordt gedeeld door Britse gezondheids- en dierenwelzijnscampagnevoerders, die onderzoek deden naar de verspreiding van resistente bacteriën via de intensieve dierhouderij. Onderzoekers van de Alliance to Save our Antibiotics en World Animal Protection namen watermonsters in rivieren naast een dozijn intensieve en hogere welzijnsvarkens- en pluimveebedrijven in Warwickshire, Herefordshire, Devon, Norfolk en de Wye Valley, in drijfmest en in kippenstrooisel. Daarin troffen ze resistente bacteriën aan, aldus de BBC. De meest gevonden stammen waren nou juist de toppers Escherichia coli (E. coli) en Staphylococcus aureus (S. aureus).

In 5 van de 8 onderzochte intensieve bedrijven werden stroomafwaarts hogere niveaus van ten minste één soort resistentie aangetroffen. Bij geen van de vier geteste varkens- en kippenhouderijen met een hoger welzijnsniveau in de open lucht was dat het geval.