De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft 'geen vragen' meer bij de veiligheid van het productieproces van het Californische bedrijf Upside Foods. Dat betekent dat de Amerikanen binnen afzienbare tijd kweekkip kunnen verwachten, want dat is het product dat uit het laboratorium van Upside Foods komt: slachtvrij kippenvlees.
De 'geen vragen'-erkenning door de FDA is een belangrijke stap, omdat de FDA daarmee aangeeft dat kweekvlees geschikt is voor menselijke consumptie. Het is nog geen toestemming om kweekvlees op de markt te brengen. Daarvoor is het nodig dat de fabriek waar de kweekkip gemaakt wordt, voldoet aan de inspectie-eisen van de Food Safety and Inspection Service (FSIS) van het Amerikaanse USDA (ministerie van landbouw).

Kweekvlees bestaat al in verschillende varianten, van gehakt en biefstuk tot kipstukjes en tonijn. Tot nu toe moesten mensen die kweekvlees aten, een document tekenen dat ze de risico's aanvaardden. Behalve in Singapore dan, waar sinds 2020 kweekkip legaal op het menu van een paar exclusieve restaurants staat.

Kweekvlees spreekt consumenten niet alleen aan omdat er geen dieren voor gedood hoeven te worden. Een andere reden is dat kweekvlees (veel) minder broeikasgassen zou uitstoten. Daar staat overigens tegenover dat het productieproces van kweekvlees veel geld en energie kost en dat er vragen zijn rondom de ethische aspecten van het gebruik van stamcellen en groeimedium. Tenslotte is ook het dichten van de prijskloof tussen echt en kweek nog een grote uitdaging. Zodanig groot, dat de Amerikaanse kweekkip waarschijnlijk in de nabije toekomst het domein van topchefs en zeer bewuste consumenten zal blijken, verwacht VRT nws. De supermarktschappen zullen nog wel even op betaalbare kweekkip moeten blijven wachten.

Maar met het groene licht van de FDA is dan toch een belangrijke drempel geslecht. De FDA zet met de erkenning dat de kweekkip van Upside Food 'veilig en legaal' is ook de deur open voor andere bedrijven die gecultiveerd dierlijk voedsel en productieprocessen ontwikkelen.

De FDA en USDA hebben in 2019 afgesproken samen op te trekken ten aanzien van de regulering van dierlijke celkweektechnologie. De FDA houdt toezicht op het celgroei-gedeelte, de USDA-FSIS inspecteert de 'celoogst', verwerking en etikettering en de USDA certificeert het eindproduct. Zo kunnen consumenten erop vertrouwen dat met cellen van dieren gekweekte producten voldoen aan de federale voorschriften en nauwkeurig worden geëtiketteerd.