Van de coronapandemie leerden we dat het belang van een gezonde leefstijl structureel onderbelicht blijft. Om mensen aan te zetten tot een gezonde leefstijl en preventie is het niet voldoende om ze te informeren en adviseren. Je kunt nog zulk fraai beleid formuleren, als er niet ook concrete acties aangeboden worden waarmee mensen aan de slag kunnen, is het niet effectief. Verandering van leefstijl is gedragsverandering. Willen we een duurzaam gezonder Nederland? Schakel dan gedragsexpertise in.
Die oproep doen 12 Nederlandse gedragsexperts vandaag. Volgens hen wordt er veel te weinig gebruik gemaakt van gedragswetenschappelijke expertise. "Beleidsmaatregelen en interventies worden ingevoerd zonder gedragswetenschappelijke kennis en boeten daarmee in aan effectiviteit. Veel programma’s of maatregelen slaan zo de plank mis." De coronacrisis heeft laten zien dat gedragsverandering essentieel is.

In de position paper 'Gedragsexpertise is de sleutel tot effectief leefstijlbeleid’ roepen de gedragsexperts op tot actie: "zet primair gedragsexpertise in bij de ontwikkeling en implementatie van interventies en beleid op het gebied van leefstijl." De rol van gedrag is een onmisbaar onderdeel wil je effectieve preventie en zorg organiseren. Gedragswetenschappers weten hoe gedragsverandering effectief kan worden ondersteund. Alleen als gedragsexpertise beter wordt ingezet in beleids- en interventieontwikkeling kunnen we een gezonder en vitaler Nederland voor iedereen bewerkstelligen, aldus de gedragsexperts.Met Jaap Seidell (hoogleraar Voeding en Gezondheid, VU Amsterdam) tekenden ook: Andrea Evers (hoogleraar Gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden en Medical Delta hoogleraar Healthy Society, Universiteit Leiden/TU Delft/Erasmus Universiteit), Pepijn van Empelen (sociaalpsycholoog, TNO), Marieke Adriaanse (hoogleraar Gedragsinterventies in Population Health, Universiteit Leiden/LUMC) Aarnout Brombacher (hoogleraar Design Theory and Information Flow Analysis, TU Eindhoven), Lex Burdorf (hoogleraar Determinants of Public Health, Erasmus MC), Lisette Gemert-van Pijnen (hoogleraar Persuasive Health Technology, Universiteit Twente), Stef Kremers (hoogleraar Health Promotion, Maastricht University), Anne Roefs (hoogleraar Psychology and Neuroscience of Abnormal Eating, Maastricht University), Sabita Soedamah-Muthu (universitair hoofddocent, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences), Karien Stronks (hoogleraar Public Health, Amsterdam UMC) en Emely de Vet (hoogleraar Consumptie en Gezonde Leefstijl, WUR)