Foodlog organiseert de succesvolle cursus Food Interaction in-company voor profit en non-profit organisaties.

Praktisch en interactief
We behandelen het voedsellandschap aan de hand van de thema’s Mobilisering Medialandschap, Transparantie en Vertrouwen en Crises en Dilemma’s. Op de laatste cursusdag gaan we in gesprek met kritische consumenten. Cursisten leggen hen een concreet dilemma uit hun bedrijf of organisatie voor. Relevante inzichten en mogelijk oplossingen voor de dilemma's zijn interactief gegroeid tijdens de gehele cursus.

Cursist 2017: “Het consumentenpanel was het meest waardevolle onderdeel van de cursus. Hier doen we het uiteindelijk om.”

Meer dan tien sprekers uit de wereld van food en communicatie vertellen over hun ervaringen en de onderwerpen die nu in de samenleving spelen. Ze leren je bijvoorbeeld hoe je een het beste handelt tijdens een crisis, hoe je praat over dilemma’s, hoe trends (zijn) ontstaan, hoe je interacteert met consumenten, hoe het voedsellandschap eruit ziet en hoe vertrouwen en wantrouwen werken. Het programma van de cursus Food Interaction is praktisch en gebaseerd op interactie tussen cursisten onderling, de sprekers en de kritische consumenten.

Voor wie is deze cursus interessant?
Food Interaction is bedoeld voor professionals en voorlichters die actief zijn op het gebied van landbouw, food en nutrition. Ze werken bij levensmiddelenproducenten, detailhandelsbedrijven, voorlichtingsinstituten, universiteiten, overheden en private kennis- en ontwikkelingsinstituten. Ze werken bij bedrijven en organisaties die beter willen leren begrijpen waarom mensen en authentieke openheid hun merken en imago maken én breken. Je leert hoe je kan bewegen in de complexe wereld van voedsel, voeding, consumenten, kritiek, politiek en (sociale) media.

Cursist 2017: “De diversiteit aan cursisten vond ik super; daarvan heb ik bijna evenveel geleerd als van de sprekers.”

In 4 dagen beantwoorden we de volgende vragen:

 • Hoe mobiliseer jij de media om je doelgroep te bereiken?
 • Hoe creëer je transparantie en hoe oogst je daarmee vertrouwen?
 • Hoe ga je om met dilemma’s en hoe voorkom je een crisis?
 • Hoe ga je écht in gesprek met kritische consumenten?


 • Vragen of meer informatie
  Stuur een e-mail naar Bianca van der Ha, projectleider Foodlog.

  De cursus bestaat uit vier onderdelen. Hieronder vind je per onderdeel uitleg over de inhoud en leerdoelen en een voorbeeld van sprekers.

  Onderdeel 1: Mobilisering Medialandschap
  De cursus begint met een analyse van het medialandschap; hoe heeft het medialandschap zich in de loop van de jaren ontwikkeld en wat heeft daaraan bijgedragen? Hoe ziet het medialandschap er op dit moment uit? Denk aan de ‘oude’ media (het persbericht) versus de ‘nieuwe’ media (vloggers en bloggers). Hoe is ‘de media’ georganiseerd en welke rollen zijn hierin van betekenis? En hoe kunnen bedrijven en organisaties hiermee omgaan? Wat is de kracht van digitale interactie?

 • Kijken als Frans de Waal. Dick Veerman geeft een introductie op de cursus en een doorkijk naar de laatste dag.
 • Uitgever Roeland Dobbelaer zet de brede ontwikkeling van het medialandschap neer: Hoe is de media georganiseerd? Wat is er veranderd in het medialandschap? Hoe komt dat en welke veranderingen komen eraan?
 • Journaliste Annemieke van Dongen gaat in op ‘oude’ media: Wat zijn de rollen in het medialandschap? Wat betekenen kranten daarin? Wanneer is iets nieuws en wat betekent dat voor jouw organisatie?
 • Website-bouwer Laurens van Klaveren gaat in op ‘nieuwe’ media: kracht van de digitale interactie en bloggers en vloggers. Wat werkt goed, wat werkt niet en hoeveel invloed heb je op de impact?
 • Afsluitende opdracht waarin je je eigen communicatie analyseert en nieuwe mogelijkheden leert voor het bereiken van de juiste doelgroep.


 • Cursist 2017: “Je leert heel breed kijken naar de wereld waarin food-media zich elke dag beweegt.”

  Onderdeel 2: Transparantie en Vertrouwen
  Hoe zit vertrouwen in elkaar? Welke rol spelen ‘gezag’ en ‘autoriteit’, zoals de wet, bij vertrouwen? Hoe werkt vertrouwen in een gesprek? We laten een groot bedrijf aan het woord over hoe zij omgaan met vertrouwen en wantrouwen en hoe zij het gesprek daarbij inzetten.

 • Een multinational en een kleiner bedrijf vertellen open over hun communicatie en hun visie op transparantie en vertrouwen. We analyseren de overeenkomsten en verschillen, ook met jouw organisatie. Wat werkt?
 • Filosoof Jan Bransen legt uit hoe vertrouwen in elkaar zit. Wat is de rol van gezag en autoriteit in vertrouwen? Hij geeft bovendien zijn visie op de analyse van het ochtendprogramma.
 • Communicatievrouw Annette Klarenbeek vertelt de wetenschappelijke visie op het gesprek in de samenleving. Hoe gaan we digitaal het gesprek met elkaar aan? En hoe werkt vertrouwen en wantrouwen in dat digitale gesprek? Zij geeft bovendien haar visie op de analyse van het ochtendprogramma.
 • Opdracht waarin we een case rond goede communicatie en een case rond slechte communicatie analyseren.


 • Cursist 2016: “Alle informatie die we tot ons krijgen heeft een bepaald frame. Mij hiervan bewust zijn helpt bij de interpretatie van die informatie.”

  Onderdeel 3: Crises en Dilemma’s
  Tijdens het derde onderdeel bespreken we het medialandschap en wantrouwen en vertrouwen in het kader van crises en dilemma’s. Denk bij een crisis aan de fipronil-affaire van 2017. Denk bij een dilemma aan de discussie over E-nummers, conserveren, vers en pakjes/zakjes. Pakken autoriteit en vertrouwen op dezelfde manier uit in een crisis als bij een dilemma? Hoe gaan media om met crises en dilemma’s?

 • Leer het voedsellandschap kennen. Welke actoren (politiek/sociaal/wetenschap) hebben invloed op het voedsellandschap en wat betekent dit voor de huidige en nieuwe trends en ideeën?
 • Simone Hertzberger leert je alles over crises. Wat doe je als het misgaat, en wat vooral niet?
 • Inspirator Ralph Moorman en levensmiddelentechnoloog Tiny van Boekel praten met je over de knelpunten op het gebied van voeding. Waarom zijn dit knelpunten? Waarom zit er een verschil tussen de perceptie van experts en consumenten?
 • Aan de hand van een aantal praktische cases leren we je breder kijken naar visies en ideeën over voedsel en reacties van onder andere wetenschap, politiek en consumenten.


 • Cursist 2016: “Je wordt stilgezet om na te denken over hoe de zaken gaan in jouw bedrijf. En je gaat bekijken of dit wel de juiste manier is.”

  Onderdeel 4: In gesprek met kritische consumenten
  Tijdens het laatste onderdeel komt alles samen. De cursisten gaan rechtstreeks in gesprek met kritische consumenten. Na een gedegen voorbereiding leggen de deelnemers ‘live’ aan consumenten een dilemma, onderwerp of issue voor waarmee zij te maken hebben maar dat volgens hen in de samenleving niet begrepen wordt. Het panel reageert direct en gaat het gesprek aan.

 • Recap voorgaande cursusdagen, introductie “waar zit jouw dilemma?” (door Dick Veerman)
 • Onderzoeken van jouw dillema
 • Cursisten leggen hun dilemma voor aan de kritische consumenten. Ze gaan samen in gesprek.


 • Panellid 2017: “Een goede slotmiddag van deze cursus. Met een divers panel ontstond een goede dialoog. Voor mij was opvallend de afstand tussen consument – producent. Een bewijs dat dit onderdeel zinvol is.”