Dirk Bruins, de boerenvoorzitter van LTO Noord, roept zijn leden op te gaan protesteren:

Hij had het ook heel anders kunnen zeggen. Het kabinet Rutte laat de industrie boeren wegkopen om stikstof te mogen uitstoten. Zo financiert het de warme sanering van de Nederlandse boerenstand. Omdat dat echter zonder flankerend beleid gebeurt, zijn opeens alle boeren vogelvrij en ontstaat een wildwest-situatie die nu de facto al praktijk is.

Door voortdurend veranderende regels weten boeren niet meer waar ze aan toe zijn. Afnemende en toeleverende bedrijven weten niet meer op wie ze nog kunnen rekenen. Gemeentes en provincies weten al evenmin met welk gebruik van het land ze te maken gaan krijgen. Om die verwarring te voorkomen is per gemeente een zogeheten gebiedsgerichte aanpak nodig die tijd en zorgvuldige uitvoering kost.
In Wageningen bleek afgelopen vrijdag hoe boos en doof voor gesprek boeren kunnen worden als ze ineens met zoveel onbegeleide onzekerheid worden geconfronteerd. Een begrijpelijke reactie en tevens een explosieve situatie.

UPDATE, 15 oktober, 18:10 uur: