Vanaf 2022 krijgen Zwitserse melkkoeien alleen nog (kracht)voer van eigen bodem, meldt Boerderij. Dat eist samenwerkingsverband Agrarallianz. De alliantie wil het aandeel krachtvoer in het rantsoen bovendien beperken tot 10% en zo voorkomen dat koeien producten eten die ook voor mensen geschikt zijn. Momenteel komt ongeveer de helft van de voergrondstoffen uit het buitenland. Volgens Agrarallianz ontlast deze aanpak de melkmarkt en het milieu, versterkt het de positionering van Zwitserse zuivel en sluit het aan bij het recent geïntroduceerde programma voor de nieuwe Zwitserse koe; de nieuwe regels zullen naar verwachting de opmars van de hoogproductieve Holstein-koe in Zwitserland remmen.
Boerderij - Geen buitenlands krachtvoer voor Zwitserse koe
Reageer
  • Deel
Druk af