Om drie redenen had de Zwitserse regering de bevolking een 'ja' voor het referendum afgeraden. Dat 'ja' zou het voedselpakket voor Zwitserse consumenten nog duurder hebben gemaakt dan het nu al is. Daarnaast zou het de verwerkende en exporterende industrie voor problemen hebben gesteld doordat zij enerzijds met een te dure inkoop te maken zouden krijgen en anderzijds met maatregelen tegen de marktbescherming die Zwitserland zou afroepen. Ook liet de regering doorschemeren dat de vereiste controlemaatregelen niet uitvoerbaar zouden zijn.

Uiteindelijk stemde slechts 38,7% voor het Fair-Food-Initiative en 31,6% voor het Initiative für Ernährungssouveränität. Het eerste voorstel richtte zich op meer duurzame, diervriendelijke producten, betere etikettering, minder voedselverspilling en gelijke eisen aan importgoederen. Het tweede ging nog een stap verder met meer overheidsondersteuning voor lokale boeren, hogere tarieven op geïmporteerd voedsel en een verbod op importgoederen die niet aan de eisen zouden voldoen.

Volgens de krant heeft de Grüne Partei, de initiatiefnemer van beide voorstellen, in de aanloop naar het referendum de kiezer 'tot op het groteske af' in verwarring gebracht. De boodschap van de regering en grote bedrijven kwam daarentegen wel helder over: een 'ja' zou de Zwitsers een duurder en een minder breed aanbod aan voedsel opleveren en mogelijk tot handelsconflicten leiden. Een 'Angstkampagne', volgens de groenen. Toch leverde die een ruime meerderheid voor de 'nee'-stem op.
Dit artikel afdrukken