Net als in veel andere landen, zijn in Zwitserland jonge mannen het meest genegen tot flink alcoholgebruik. Een onderzoek naar de drink- en leefgewoonten van 5.700 jonge Zwitsers (gemiddelde leeftijd 20 jaar) laat zien dat ongeveer de helft van de mannen in deze leeftijdsgroep drinkers met een hoog risicoprofiel zijn. Dat heb je, als je tenminste 1 keer per maand minstens 6 alcoholhoudende dranken inneemt. Bijna een derde van zulke drinkers bleek alcoholproblemen te hebben.

Verschil tussen kantons
In kantons waar een minimumleeftijd voor alcoholconsumptie en beperkingen op de verkoop van of reclame voor alcoholische dranken bestaan, blijken jonge mannen minder te drinken. Dat betekent dat wettelijke regelingen positief effecten hebben, zoals ook eerder dit jaar de OECD constateerde.

Sensatiezoekers houden zich niet aan regelgeving
Helaas geldt het beschermende effect van regelgeving niet voor alle jonge mannen. Als ze genegen zijn tot sensatie en streven naar nieuwe en spannende ervaringen, laten ze zich in hun gedrag niet gemakkelijk 'de wet voorschrijven'. Deze jongeren blijken vaker risicovol te drinken en alcohol gerelateerde problemen te hebben. “In de praktijk blijkt het erg moeilijk om de groep die het meeste risico loopt te bereiken met de bestaande maatregelen", zegt co-auteur Simon Foster. "Deze subgroep heeft speciale preventieve maatregelen nodig die gericht zijn op vroegtijdige signalering en op de persoonlijkheidsprofielen van deze mannen."

Conclusie: algemeen beleid is zinvol, specifieke doelgroepen vergen een eigen aanpak. Een overzicht uit The Economist laat zien dat ontwikkelde landen hun alcoholgebruik zien teruglopen. Zich ontwikkelende economieën zien het nog slechts beperkt stijgen. Daar liggen kansen voor de verkopers van alcoholhoudende dranken, constateert het blad. Die nieuwe economieën kunnen ook wat leren van dit onderzoek om die kansen gezond in te perken.

boozeEC

Fotocredits: David, Bergin, Emmett and Elliott
Dit artikel afdrukken