imageMogelijk moet je straks verplicht zwanger worden om gezonder te gaan eten ;-)

Vrouwen in en rondom de zwangerschap zijn meer dan anders gemotiveerd om voedingsgedrag te veranderen. Er zijn echter verschillende groepen vrouwen te identificeren, de voedingscommunicatie dient hiermee rekening te houden. Dat blijkt uit onderzoek van E.M. Szwajcer, die dinsdag 11 september aan Wageningen Universiteit hoopt te promoveren.

Volgens het 'Levensloopperspectief' zijn er bepaalde kritische transities in het leven die mogelijk van blijvende invloed zijn op gezondheidsgedrag later in het leven. Een van die kritische transities is de zwangerschap.
Het doel van het promotieproject van Szwajcer was om een bijdrage te leveren aan de ideeën achter de promotie van gezonde voeding aan vrouwen in en rondom de zwangerschap, als zo’n kritische transitie. Om dit doel te verwezenlijken is het voedingsbewustzijn, het voedingsgerelateerd informatiezoekgedrag en de autonomie van de onderliggende motivaties van vrouwen voor, tijdens en na de zwangerschap cross-sectioneel onderzocht.

Uit het onderzoek bleek dat:
- vrouwen in en rondom de zwangerschap meer dan anders gemotiveerd zijn om voedingsgedrag te veranderen;
- voedingsbewustzijn, voedingsgerelateerd informatiezoekgedrag en onderliggende motivaties een goede basis zijn voor het identificeren van verschillende groepen vrouwen;
- voedingscommunicatie in de verloskundigenpraktijk verbeterd kan worden door rekening te houden met deze verschillende groepen vrouwen.


bron: Wageningen Universiteit met dank aan foodholland
Dit artikel afdrukken