Tijdens de formatie van het kabinet Balkenende II in 2003 zou een fundamentele fout gemaakt zijn. De primaire politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werd overgeheveld van het ministerie van Volksgezondheid naar het ministerie Landbouw dat later werd geïntegreerd in Economische Zaken. Dat zegt journalist Marcel van Silfhout.

'Exportbelangen al snel boven alles'
Volgens van Silfhout is de focus van de NVWA op voedselveiligheid en volksgezondheid vanaf 2003 door de onderbrenging bij Landbouw, bezuinigingen, fusies, privatiseringen en reorganisaties ‘uitgebeend’, ‘wegverdund’ en ‘kapotbezuinigd.’ Hij baseert zich op gesprekken met betrokkenen. De in mankracht vrijwel gehalveerde inspectiedienst (van 3700 naar 2175 fte’s in tien jaar tijd) is een ‘speelbal’ geworden van ministeries en politiek en daarmee onvoldoende onafhankelijk en gezaghebbend. Het bedrijfsleven wenst een veel ‘sterkere autoriteit’ die met expertise controleert en de agrarische sector en de voedselindustrie scherp houdt.

Dit zeggen onder meer ex-leidinggevenden, (anonieme) NVWA-ambtenaren en een reeks voedselexperts vanuit het bedrijfsleven, hoogleraren en de oud-ministers Cees Veerman (CDA) en Laurens-Jan Brinkhorst (D66) in het journalistieke onderzoek UITGEBEEND - De strijd om de voedselveiligheid. Van Silfhout voerde het uit op verzoek van de Stichting Maatschappij en Veiligheid onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Het onderzoek - waar ruim zestig bronnen aan meewerken - verschijnt dit najaar in boekvorm.

Hoewel Volksgezondheid nog steeds medeverantwoordelijk is voor de NVWA, ligt het bestuurlijke primaat vanaf 2003 bij Landbouw en inmiddels Economische Zaken. Brinkhorst vindt echter dat Volksgezondheid (VWS) eerstverantwoordelijke zou moeten zijn voor de NVWA. Toenmalig CDA-minister Veerman, die de voedselautoriteit in 2003 onder zijn hoede kreeg, vindt dat nu ook. Veerman zegt dat de landbouwsector uit eigenbelang een stevige ‘’tegenmacht’’ nodig heeft. ‘Anders,’ zegt de oud-landbouwminister, ‘vertrouwen op den duur de politiek en het publiek de landbouwsector niet meer. Bij Landbouw gaan de exportbelangen al snel boven alles.’

'Volksgezondheid op de achtergrond'
Nu de NVWA hoofdzakelijk wordt aangestuurd door het ministerie van Economische Zaken, vindt Veerman dat de expertise vanuit Volksgezondheid én vanuit Landbouw met zijn excellente wetgevingsjuristen nog verder is afgedreven. ‘Toen wij het beheerden, hebben we ervoor gezorgd dat dit nog wel goed ging. Maar ik bestrijd niet dat het na mij niet goed is gegaan. Men is ook nog eens alles bij elkaar gaan doen, tot en met een fusie met de Algemene Inspectiedienst (AID) aan toe. Dat is dwaas, dat hoort daar niet’ zegt Veerman. ‘Het volksgezondheidstoezicht van de Keuringsdienst van Waren is op de achtergrond geraakt.’

De uitspraken van Veerman en Brinkhorst zijn opmerkelijk. Beide oud-ministers waren tijdens de kabinetsformatie in 2003 betrokken bij de beslissing om de Voedsel- en Warenautoriteit weer bij Landbouw onder te brengen. Dat de toen excellent opererende Keuringsdienst van Waren als onderdeel van de net gefuseerde Voedsel- en Warenautoriteit vanuit Volksgezondheid meekwam naar het op de export gerichte Landbouw, is als het ware per ongeluk gebeurd omdat het CDA en Veerman eigenlijk alleen de Rjjksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV) met de dierziektebestrijding terug wilden hebben op landbouw.

'NVWA een wangedrocht'
Vooral het wegvallen van gezaghebbende kennis binnen de NVWA, de sterk verminderde inspecties en een te grote afstand tot het ministerie van Volksgezondheid wordt als zorgelijk ervaren omdat dit belangrijke medeoorzaken zijn van veel recente misstanden en incidenten. Met als gevolg onvoldoende toezicht op in gebreke blijvende slachthuizen, het falen van de overheid tijdens de grote Q-koortsuitbraak, het massale gebruik van antibiotica in de veesector met opkomende gevaarlijke antibiotica-resistente bacteriën. Ook de opmerkelijk grote omvang van de laat ontdekte paardenvleesaffaire.

Hoogleraar veterinaire volksgezondheid Frans van Knapen, lid van de raad van advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, noemt de NVWA een ‘wangedrocht,’ en pleit voor een terugkeer naar onafhankelijk staatstoezicht vanuit de Volksgezondheid.
Een hoge ambtenaar bij de voedselwaakhond van de Europese Commissie, de Food and Veterinary Office (FVO), hoort nu al een heel decennium aan dat er soms zaken in Nederlandse slachthuizen niet op orde zijn omdat de voedselautoriteit continue in reorganisaties verkeert. Hij zegt dat Nederland 'ongekende risico's loopt’ met een instabiele voedselautoriteit en zich dat ‘helemaal niet kan veroorloven vanwege de volksgezondheid en de goede reputatie die de enorme exportsector nodig heeft.’

Op de website van de Stichting Maatschappij en Veiligheid is vanaf zondagavond meer te lezen over het onderzoek. In een reportage over de NVWA zal KRO's Brandpunt zondagavond aandacht geven aan het onderzoek van Van Silfhout.

Fotocredits: NVWA
Dit artikel afdrukken