Voor Nederlanders klinkt het gek, maar voor België is het een uitweg uit de al jaren gevreesde elektratekorten. Het land gaat zijn kerncentrales sluiten en moet daarom een zo duurzaam mogelijke energiebron vinden voor elektriciteitscentrales om de koelkasten, kantoren, computers en treinen in het land niet uit bedrijf te halen. Met wind en zon lukt dat niet, ook al beweren optimisten van wel.

Van de Europese Commissie mag het land nu met staatssubsidies aan het gas. Alleen dan kunnen energiebedrijven voldoende stroom van gas maken. Dat leidt tot een bijzondere situatie.

In België breekt nu een slag om staatssubsidies uit. Nieuwkomers op de markt mogen de oude elektriciteitsmaatschappij Electrabel/Engie aanvallen.

De kernuitstap breekt het energielandschap open, schrijft De Tijd. De helft van de Belgische energie wordt tot op heden nucleair opgewekt. Over 5 jaar moet dat 0% zijn. "Het wordt een felle concurrentieslag om de nodige miljardensubsidies", voorspelt de krant met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid terecht.

De overheid gaat start-ups en buitenlandse concurrenten subsidiëren, maar volgens de EU is geen sprake van staatssteun - volgt op de keuze van de Europese Commissie tegen de CO2-neutrale kernenergie die met name in Frankrijk en België wordt gemaakt.

Europa noemt die energie niet duurzaam. Volgens de Macron-gezinde Franse oud-minister, rechtsgeleerde en advocaat Noëlle Lenoir op Challenges is de definitie tot stand gekomen binnen een expertcomité dat bestond uit 35 personen. Het waren financiële experts en NGO's, waaronder het Wereldnatuurfonds. Ze suggereert daarmee dat het enerzijds een ideologische en anderzijds een technische financiële keuze is geweest. Voor Frankrijk heeft de keuze grote consequenties omdat het land beschikt over een groot CO2-neutraal energie-opwekkend vermogen. Dat moet het land, zoals het er vooralsnog politiek uitziet, nu ook afbouwen omdat het weliswaar goed is voor het klimaat, maar niet 'duurzaam' mag heten.

In Nederland maken overheid en publiek zich juist druk om 'van het gas' te gaan. Huiseigenaren moeten investeren in warmtepompen en zonnepanelen om de energievoorzieningen voor particulieren duurzaam te maken. Dat stelt hen voor forse investeringen die slechts beperkt gesubsidieerd worden en pas na vele jaren kunnen worden terugverdiend. Toch zal gas ook in Nederland een rol blijven spelen, ook al is hier te lande het geluid gecreëerd dat gas erg fout is. Ambtenaar Lennert Goemans van het ministerie van EZK deed gisteren een poging om dat uit te leggen in een serie tweets (klik op de datum om de serie zich te laten ontrollen).Daarnaast ruziet Nederland over biomassa. Nederland wil van het gas, niet aan kernenergie, van de olie en van de kolen. Behalve wind en zon, blijft er dan weinig meer over dan het verstoken van biomassa (van snoeihout en tuinafval tot bomen en dode dieren). Omdat gevreesd wordt dat dergelijke centrales vooral op bomen gestookt zullen worden, protesteren kritische onderzoekers en milieuorganisaties. In de Volkskrant zegt directeur Roger Miesen van energieopwekker RWE vandaag dat Nederland geen keuze heeft: de kolencentrales moeten biomassacentrales worden. De politieke opinie van links tot rechts is inmiddels tegen zodat voor Nederland ook een soort 'Belgische situatie' ontstaat. België had geen oplossing voor het opgeven van kernenergie omdat zon en wind het totale volume energie dat wegvalt niet kunnen opvangen. België kan nu aan het gas. Nederland wil eraf en nergens meer aan. Miesen legt uit dat Nederland moet kiezen omdat het van de wind en de zon niet kan leven.
Reageer
  • Deel
Druk af