Britse wetenschappers van de Universiteit van Warwick onderzochten het voorkomen van antibioticaresistente bacteriën in riviersedimenten, stroomopwaarts en -afwaarts van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De focus was op E.coli bacteriën met een resistentie tegen de zogeheten derde generatie cephalosporines. Dat zijn antibiotica die ingezet worden tegen o.a. hersenontstekingen en bloedvergiftiging.

Het onderzoek gepubliceerd is gepubliceerd in The Journal of Antimicrobial Chemotherapy.

Tot hun schrik moesten de onderzoekers constateren dat stroomafwaarts van de waterzuiveringsinstallaties veel meer resistente bacteriën voorkwamen (tot wel 7 keer zo veel, meldt nu.nl dan stroomopwaarts. Het lijkt er op dat in de waterzuivering, waar water van verschillende herkomst (huishoudens, landbouw, industrie) behandeld wordt, een soort ideale voedingsgrond ontstaat voor de uitwisseling van genetisch (resistent) materiaal.

De onderzoekers concluderen: 'We hebben een zorgwekkend reservoir van zeer resistente bacteriën gevonden in onze leefomgeving dat een bedreiging vormt voor de gezondheid van mensen en dieren'.
Dit artikel afdrukken