Een grote metastudie door een internationaal team van wetenschappers (Harvard Medical School, Universiteiten van California en Seattle en het Deense Rigshospitalet) zou de al enige jaren onder neurowetenschappers opgeld doende opvatting ondersteunen dat de hoeveelheid zout die mensen daadwerkelijk opnemen vanuit de hersenen geregeld wordt. De ontdekking kan grote invloed hebben op de voedingsadviezen die er in diverse landen - zoals de VS en Nederland - op gericht zijn de hoeveelheid zout te beperken.

Natuurlijke zelfregulatie
Al decennia lang benadrukken voedingsadviezen het belang van minder zout. Daarmee zouden een hoge bloeddruk en het risico op hart- en vaatziekten kunnen worden teruggedrongen. Uit het onderzoek zou blijken dat dit advies overbodig is, omdat mensen van nature een voorspelbare en nauwe bandbreedte hebben voor de hoeveelheid zout die ze uit hun voedsel opnemen. Het gaat om een natuurlijke, zichzelf regulerende dosis van 2.600 mg tot 4.800 mg natrium per dag. In Nederland hanteert het Voedingscentrum een bovengrens van 6 gram (keuken)zout per dag. Dat komt overeen met 2.400 mg natrium.

Beleid op verkeerde basis
Het onderzoek bouwde voort op een eerdere metastudie uit 2009. In totaal is van meer dan 69.000 personen, in 190 studies uit 45 landen en over een periode van 50 jaar, de natrium-uitscheiding in de urine gemeten. Op basis daarvan kon berekend worden dat de gemiddelde natriuminname op 3.650 mg per dag lag en de normale waarden tussen de 2.600 tot 4.800 mg per dag. Het onderzoek is gepubliceerd in The American Journal of Hypertension.

Op basis van deze bevindingen zou de huidige richtlijn in de VS volgens de onderzoekers 'behoorlijk onder wat mensen nodig hebben' liggen. Bovendien zou het niet waar zijn dat met het zouter worden van het voedingsmiddelenaanbod de daadwerkelijke zoutinname gestegen is.

Judith Stern, een van de onderzoekers, zegt: "Ons nieuwe onderzoek legt uit waarom tientallen jaren van overheidsinspanningen de zoutinname in de VS niet naar beneden hebben gekregen. Beleid kan eenvoudigweg de fysiologie niet veranderen."

Waarheid en wetenschap
“Willen toekomstige voedingsrichtlijnen effect sorteren, dan moeten ze op de wetenschappelijke werkelijkheid gefundeerd zijn zoals die uit deze data naar voren komt, namelijk dat er een normale bandbreedte is voor menselijke zoutinname. Zoutinname zal niet veranderen door het zoutgehalte van voedingsmiddelen aan te passen of door andere beleidsmaatregelen om met het oog op de volksgezondheid zout te beperken", zegt onderzoeksleider David McCarron in Science 2.0.

In Nederland worden de levensmiddelenfabrikanten van alle kanten aangespoord het zoutgehalte in hun producten terug te dringen. De Consumentenbond constateerde deze week dat dat niet voor alle producten lukt: kaas, sandwichspread en kroketten zijn juist zouter geworden. Voorzitter Bart Combée van de Bond sprak er schande van en refereerde aan de zeven doden die daardoor dagelijks in Nederland zouden vallen.
Het nieuwe onderzoek plaatst de nodige kanttekeningen bij dergelijke waarheden.

Fotocredits: 'Salt', uitsnede, Roger Smith
Dit artikel afdrukken