We worden dezer dagen van officiële zijde geadviseerd de felle zon te mijden en ons goed in te smeren met een anti-zonnebrandmiddel met een hoge factor als we toch een zonnebad willen nemen. Geregelde blootstelling aan zonlicht kan huidkanker veroorzaken en door uit de zon te blijven wordt dat risico aanzienlijk verkleind.

Zonnebaders leven langer
Een onderzoeksgroep van het Zweedse Karolinska Institute heeft echter vastgesteld dat vrouwen die veel in de zon liggen een veel geringere kans op voortijdige sterfte hebben dan vrouwen die zorgvuldig in de schaduw blijven. ‘Het sterftecijfer was met een factor twee toegenomen onder degenen die blootstelling aan de zon vermijden in vergelijking met hen die het meest in de zon plegen te zitten,’ schrijven ze.

Sunblocks zorgen mogelijk voor tekort aan vitamine D
De conclusie werd getrokken uit een onderzoek dat dertigduizend vrouwen controleerde over een periode van twintig jaar. De deskundigen denken dat het geheel vermijden van de zon en het zich insmeren met sunblocks de aanmaak van vitamine D dusdanig vermindert, dat er een tekort van deze cruciale stof ontstaat.

Neem regelmatig een zonnebad
Vitamine D is misschien wel de meest bestudeerde vitamine. Het is betrokken bij vele functies in het lichaam. Het wordt opgenomen uit (dierlijk) voedsel, uit supplementen, maar ook aangemaakt in de huid onder invloed van zonlicht. Dat maakt het een uniek stofje. Er is veel wetenschappelijk debat over hoeveel vitamine D nodig is en precies waarvoor.

‘Wie helemaal niet in de zon komt, moet vitamine D-supplementen slikken,’ zeggen de Zweedse onderzoekers. Hun aanbeveling is dat bewoners van landen waar de zon niet veel schijnt en het zonlicht niet heel fel is, geregeld een zonnebad nemen.
Dit artikel afdrukken