Nederland las maandag 15 november in de kranten dat het stikstofvraagstuk eindelijk wordt opgelost. Voor een bedrag tussen €20-30 miljard tussen nu en 2030 worden vooral melkveehouders uitgekocht, onteigend en verplaatst omdat hun dieren schadelijk zijn voor de natuur. Dat is een lieve duit, maar voor natuur moeten we iets over hebben ook al is er geen garantie op resultaat.

Verrassend is het echter om in de media ook te lezen dat door een Nijmeegse hoogleraar als zombiegrond betiteld weiland net zo springlevend blijkt als natuur. Het Louis Bolk Instituut uit Bunnik vergeleek de biodiversiteit in de bodem van twintig landbouwgraslanden bij melkveebedrijven en twintig graslanden in natuurbeheer met een agrarische historie. De hoogleraar deed zelf aan het onderzoek mee en moest constateren dat hij ongelijk had. Hij ontdekte zelfs dat er meer residuen van pesticiden in het natuurgrasland te vinden waren dan in het agrarische grasland.

In de Volkskrant schrijft de Brabantse oud-journalist en toneelschrijver Erik Vink dat hij niet begrijpt waarom het Oost-Brabantse natuurgebied De Peel met zwaar graafmaterieel wordt ontbost en onder water gezet om kaal hoogveen te maken terwijl het gebied volop en mooi begroeid is. Net zoals Nico Gerrits dat al eerder op Foodlog liet zien, doen we in Nederland aan natuurvernieling onder het mom van het redden van de natuur; en dat met zo'n hoge rekening.

Maar misschien zijn burgers gewoon niet in staat om het te begrijpen, zegt Vink: "het idee dat hoogveen deze verwoesting van natuur en erfgoed waard is – eerlijk, ik probeer me er al zeven jaar tevergeefs mee te verzoenen."

Natuur in al haar variaties is een populair onderwerp in de media. Op Foodlog verschijnen dagelijks artikelen waarin natuur, natuurinclusieve landbouw, natuurbescherming of natuurvriendelijkheid aandacht krijgen. Biologische tuinder en natuurliefhebber Jopie Duijnhouwer heeft er zijn gedachten bij: is natuur iets dat we maken of dat we laten gebeuren?

Met die woorden brachten we eind januari een prachtig artikel van de donkergroen denkende agrobioloog, biologische akkerbouwer en tuinder Jopie Duijnhouwer.

  • Deel
Druk af