Ondanks wilde verhalen en onbevestigde speculaties over het tegendeel, wees wetenschappelijk onderzoek keer op keer uit dat de gangbare suikervervangers bij normaal gebruik geen nadelige gevolgen voor de gezondheid hebben. De hoogste voedselveiligheidautoriteiten, zoals de Europese EFSA en de Amerikaanse FDA, zien ook na herhaald onderzoek geen reden om te waarschuwen tegen het gebruik.

Daar komt mogelijk verandering in. Wetenschappers uit Israël, Italië en Singapore onderzochten de invloed op de darmbacteriën van 6 veelgebruikte zoetstoffen en 10 sportdrankjes met zoetstoffen die veel door sporters gedronken worden.

Ze gebruikten daarvoor een ‘panel’ van gemodificeerde bacteriën, die oplichten als ze met een gifstof in aanraking komen. Dat verschijnsel van bioluminiscentie komt van nature ook voor bij sommige bacteriën. De onderzoekers brachten die eigenschap in bij 3 soorten bacteriën. De 6 onderzochte zoetstoffen zijn aspartaam, sucralose, saccharine, neotaam, advantaam en acesulfaam-K.

Er is eerder aangetoond dat kunstmatige zoetstof iets doet met de darmflora (van varkens onder andere), maar dit onderzoek geeft preciezer weer welke zoetstof welke soort bacterie beïnvloedt. De ene zoetstof laat andere bacteriën oplichten dan een andere. Bovendien kon vastgesteld worden dat het toxische effect dosesafhankelijk is.

“Dit is aanvullend bewijs dat de consumptie van kunstmatige zoetstoffen de microbiële activiteit nadelig beïnvloedt, hetgeen een groot aantal gezondheidsproblemen kan veroorzaken,” aldus een van de onderzoekers in ScienceDaily. In de conclusie van het onderzoek zelf wordt het minder stellig gezegd: “We mogen veronderstellen dat de reactie die we hebben waargenomen in ons onderzoek relevant kan zijn voor het microbioom in de darmen en dus de menselijke gezondheid kan beïnvloeden.”

De oplichtende bacteriën kunnen ook ingezet worden om vervuiling door zoetstoffen van oppervlakte- en drinkwater aan te tonen. De zoetstoffen worden door reguliere waterzuiveringsinstallaties niet uit het water gefilterd.
Dit artikel afdrukken