Een wat komisch bericht in Boerderij. De gehele pers, waaronder Foodlog, schreef over Vion, het in zwaar financieel weer verkerende varkensslachtbedrijf van ZLTO. Tijdens de verkoop van een onderdeel van het bedrijf durfde de leiding van de boerenkoepel niet te communiceren in zijn eigen blad Nieuwe Oogst om aansprakelijkheden die de deal hadden kunnen doen afketsen te vermijden. De leden van ZLTO zijn daar verbolgen over. Uit geïnformeerde bronnen vernamen zij dat Nieuwe Oogst niet over Vion mocht schrijven.

Voorzitter Huijbers van ZLTO en Vion gaf aan dat hij niet anders kon, maar wil wel dat er beter wordt gecommuniceerd. Nadat de deal gesloten was werd een informatiebijeenkomst voor leden waar aanvankelijk ook pers welkom was, toch besloten verklaard. Aanwezigheid van de pers werd niet op prijs gesteld omdat volgens Huijbers "toehoorders van de pers de leden en misschien mij ook zouden afremmen. Dat past niet bij een bijeenkomst van totale openheid."
Dit artikel afdrukken