In het boek Silent Spring (Nederlandse titel: Dode Lente) beschreef de Amerikaanse biologe Rachel Carson voor het eerst de nadelige effecten van bestrijdingsmiddelen. Het boek was een scherpe waarschuwing en leidde tot felle discussie over o.a. het gebruik van de insecticide DDT, en droeg bij aan de start van de milieubeweging. Zestig jaar na het spraakmakende 'Silent Spring' onderzoekt Peter Leendertse samen met onderzoeksjournalist Dirk de Bekker de impact van bestrijdingsmiddelen op mens en milieu.

In afleveringen van 45 minuten vertellen diverse partijen, van kweker tot natuurliefhebber, over hun werk en de relatie met bestrijdingsmiddelen. Over wereldwijde bijensterfte, wetenschappers die wijzen op gevaren, boeren die nog niet zonder kunnen, de positie van de industrie, sluipwespen als natuurlijke vriend en tenslotte de prangende vraag: wat doe jij zelf om onze lente te redden?

In aflevering 1 onderzoeken ze waarom en hoe we (synthetische) bestrijdingsmiddelen zijn gaan inzetten. Bestrijdingsmiddelen hebben geleid tot goedkoop voedsel en voedselzekerheid. Tegelijkertijd brengen ze risico’s met zich mee voor mens, dier en milieu. Zijn bestrijdingsmiddelen een vloek of een zegen?

Wetenschapsjournalist Dirk de Bekker deelt zijn eigen ervaringen op de wielrenfiets en bevraagt Peter Leendertse over koolmezen in de vriezer en de kracht van Rachel Carson. En hij gaat op bezoek bij akkerbouwer Dingeman Burgers. Dingeman geeft een scherpe analyse vanuit de praktijk en stelt vraagtekens bij ‘het systeem'.Sprekers aflevering 1:
Peter Leendertse is teamleider duurzame teelt en adjunct-directeur bij het CLM. Hij is als ecotoxicoloog en boerenzoon al lange tijd bezig met reductie van milieu-effecten van bestrijdingsmiddelen. Rachel Carson, schrijfster van het baanbrekende boek Silent Spring is voor hem een inspiratiebron om veel voorzichtiger om te springen met het gebruik van chemische stoffen op onze aardbol. Samen met wetenschapsjournalist Dirk de Bekker heeft Peter het initiatief genomen voor de podcast ‘Red de Lente ‘. Peter mengt zich regelmatig in Foodlog-discussies over het explosieve onderwerp en nam eerder ook deel aan de Foodlog conferenties ‘Landbouw zonder chemie’.

Dingeman Burgers is een gangbare akkerbouwer uit West- Brabant die in zijn werk aandacht heeft voor de leefomgeving. Hij teelt aardappelen onder het nieuwe ‘Beter voor Natuur en Boer-schema van AH, en ook onder het duurzaamheidskeurmerk ‘On the way to Planet Proof’. Hij staat open voor kritiek vanuit de maatschappij. Zo ontving hij enkele jaren geleden-op initiatief van CLM- medewerkers van Greenpeace op zijn bedrijf. Dit leidde tot een open gesprek en het besef bij Greenpeace dat zonder meerprijs voor duurzaamheidsinspanningen telers niet makkelijk chemie kunnen uitbannen.

Dingeman Burgers & Peter LeendertseLinks Dingeman Burgers, rechts Peter Leendertse


De podcastserie ‘Red de lente’ is een initiatief van Peter Leendertse van CLM Onderzoek en Advies, in samenwerking met onderzoeksjournalist Dirk de Bekker (Handstand Media). De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoren: de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV), Addenda, Triodos Foundation, Natuurmonumenten en Koppert Biological Systems.
Dit artikel afdrukken