In het boek Silent Spring (Nederlandse titel: Dode Lente) beschreef de Amerikaanse biologe Rachel Carson voor het eerst de nadelige effecten van bestrijdingsmiddelen. Het boek was een scherpe waarschuwing en leidde tot felle discussie over o.a. het gebruik van de insecticide DDT, en droeg bij aan de start van de milieubeweging.

Zestig jaar na het spraakmakende 'Silent Spring' onderzoekt Peter Leendertse samen met onderzoeksjournalist Dirk de Bekker de impact van bestrijdingsmiddelen op mens en milieu. In afleveringen van 45 minuten vertellen diverse partijen, van kweker tot natuurliefhebber, over hun werk en de relatie met bestrijdingsmiddelen. Over wereldwijde bijensterfte, wetenschappers die wijzen op gevaren, boeren die nog niet zonder kunnen, de positie van de industrie, sluipwespen als natuurlijke vriend en tenslotte de prangende vraag: wat doe jij zelf om onze lente te redden? De vorige aflevering beluister je hier.

'Ziek van pesticiden'
Aflevering 3 zoomt in op twee actuele gezondheidsonderwerpen die een koppeling hebben met bestrijdingsmiddelen.

Eerst spreekt Dirk de Bekker met Stefanie Buenrostro, die ernstig ziek is geweest, mede door de resistente schimmel Aspergillus fumigatus. En hij spreekt met Parkinson-professor Bas Bloem van Radboud UMC. Bas is zeer actief met diverse onderzoeken naar Parkinson en naar de relatie met bestrijdingsmiddelen. Hij wil dat de bestrijdingsmiddelen die in Europa op de markt zijn alle worden gescreend te beginnen met glyfosaat.Sprekers aflevering 2:
Stefanie Buenrostro (patiënt) Stefanie studeert commerciële economie aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Zij heeft als patiënte te kampen gehad met zowel leukemie, als met de resistente schimmel Aspergillus fumigatus.

Prof. Dr. Bas Bloem is neuroloog en werkzaam bij het Radboud UMC. Hij is gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met de ziekte van Parkinson of een vorm van atypisch parkinsonisme. In 2002 zette hij het Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) op. Bovendien ontwikkelde hij ParkinsonNet, een landelijk netwerk voor zorgverleners die zich hebben gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van patiënten met Parkinson.
Peter Leendertse is ecotoxicoloog, teamleider duurzame teelt en adjunct-directeur bij het CLM én initiatiefneme voor de podcastserie ‘Red de Lente ‘. Peter mengt zich regelmatig in Foodlog-discussies over het explosieve onderwerp en nam eerder ook deel aan de Foodlog conferenties ‘Landbouw zonder chemie’.

Bas Bloem Stefanie BuongentieBas Bloem en Stefanie Buonrostro


De podcastserie ‘Red de lente’ is een initiatief van Peter Leendertse van CLM Onderzoek en Advies, in samenwerking met onderzoeksjournalist Dirk de Bekker (Handstand Media). De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoren: de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV), Addenda, Triodos Foundation, Natuurmonumenten en Koppert Biological Systems.
Dit artikel afdrukken