Op 29 mei 1959 werd bij Slochteren het grootste aardgasveld van Europa ontdekt. Het CBS laat zien wat 60 jaar gaswinning Nederland bracht: een totaal aan aardgasbaten van €416,8 miljard. Dat is meer dan de totale overheidsinkomsten in 2018, die kwamen uit op €337 miljard.

Vóór de vondst van Slochteren was aardgas niet belangrijk in de Nederlandse energievoorziening. Midden jaren '70 bestond de helft van de Nederlandse energievoorziening uit aardgas. En in 2018 was Nederland voor het eerst weer netto-importeur van (Noors) aardgas: niet alleen wordt de gaskraan in Groningen versneld dichtgedraaid, ook is Slochteren inmiddels voor 80% 'leeg'.

Tussen 1966 en 1975 gingen de elektriciteitsbedrijven op grote schaal aardgas gebruiken als energiebron, gevolgd door de kunstmestproducenten. Het duurde tot het einde van de jaren '70 voor vrijwel alle huishoudens een gasaansluiting hadden. Van 1975 tot 1995 waren de energiesector en de huishoudens de grootgebruikers van het Nederlandse aardgas. Tot 2010 nam het gasverbruik door de energiesector toe, maar bij huishoudens af, door betere isolatie en hoogrendement-verwarmingsketels.

Huishoudens gebruiken 80% van hun gas voor verwarming, bijna 20% wordt gebruikt voor de warmwatervoorziening en het laatste restje gaat op aan koken. Gas geldt als de schoonste fossiele brandstof. Omdat hernieuwbare energie in de vorm van zon en wind onvoldoende kunnen leveren, stapte Nederland recent deels over op gesubsidieerde houtstook voor de opwekking van energie. Import van gas is ecologisch gezien een verstandiger strategie.


CBS - Aardgasbaten uit gaswinning bijna 417 miljard euro
Reageer
  • Deel
Druk af