Uit het door Wakker Dier gefinancierde WUR-onderzoek blijkt dat 15 tot 20% van de plofkippen lijdt aan voetzweren waar de kippen hun korte leven lang (ca. 5,5-8 weken) last van hebben. De oorzaak ligt volgens Wakker Dier bij het doorfokken en dat de kippen in hun eigen uitwerpselen moeten staan of op een vochtige grond. De geschatte incidentie van ernstige voetzoollaesies is in de reguliere sector ('plofkippen' dus) in slechts luttele jaren spectaculair gedaald van ca 50% in 2011 naar 15-20% nu. Bij de kippen van trager groeiende rassen zoals Nederlandse supers die inmiddels verkopen ligt dit naar schatting onder de 10%.

Het resultaat in de reguliere sector is het gevolg van het Vleeskuikenbesluit 2012, zegt de WUR. Door het vleeskuikenbesluit voor de 'plofkip' is de levenskwaliteit van ca. 250 miljoen reguliere kuikens per jaar verbeterd. Door het besluit van de Nederlandse supers om voornamelijk traaggroeiende kippenrassen te gaan voeren, ervaren jaarlijks additioneel naar schatting een dikke 100 miljoen dieren een aantoonbaar betere kwaliteit van leven.

Opvallend in het WUR-rapport zijn de kritische noten over de kip met vrije uitloop: "Het bieden van buitenuitloop geeft enig ongerief vanwege angst bij externe prikkels en eventuele angst en pijn bij predatie." Kippen zijn bosvogels en bang op open weiden, zoals ze vaak worden gehouden als ze een vrije uitloop hebben. Ook is het rapport kritisch over de biologische vleeskuikenhouderij: "Biologisch is klein van omvang, en heeft enkele nadelen vanwege een wat geringere beheersing op een deel van de bedrijven qua huisvesting en gezondheid. De SKAL-normen zijn niet meegegroeid met de aanpassingen bij de supermarktconcepten en Beter Leven. Concreet veroorzaken strooiselkwaliteit, klimaatbeheersing, ziektedruk, en oudere transport- en bedwelmingsmethoden (kratten en elektrocutie) extra ongerief in (een deel van) de biologische keten." Volgens de WUR komen biologische kippen te vaak minder plezierig aan hun einde.

De term plofkip is bedacht door journalist Wouter Klootwijk. Hij introduceerde de term in een kookrubriekje in de Volkskrant 16 jaar geleden.
Dit artikel afdrukken