Econoom Poppe is niet de eerste de beste. Hij schreef al eens samen met Louise Fresco, de bestuursvoorzitter van de WUR, aan een ongevraagd advies over boerenbeleid voor de EU. Vanuit zijn functie als lid van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) verklaarde hij bij de presentatie van een rapport over klimaatbeleid en de Nederlandse veehouderij dat Nederland minder dieren moet gaan houden en minder vlees moet gaan eten. Hij legde bovendien nog een extra accent: hoe dat 'minder' eruit gaat zien moet duidelijk worden gemaakt voor boeren, omdat ze anders gaan investeren in een toekomst die er niet zal komen. Dat is zonde van het geld en van de boerenschuren die zullen verrijzen, omdat ze voor de sloop bestemd zijn eer ze afgeschreven kunnen worden.

Scholten snapt niet dat de economie zijn hypermoderne ecologische idealen niet volgt en de boer straks met alle shit zit. Poppe wil dat laatste graag voorkomen en heeft gelijk, want niemand haalt het in zijn hoofd Parijs nog even biobased ecologisch over te doen
Veel vee nodig en daarom juist meer vlees eten
In boerenblad Boerderij zegt Martin Scholten, directeur van de Animal Sciences Group van de Wageningse Universiteit, Poppe's woorden te beschouwen als "een beetje volksverlakkerij". Hij gaat nog een stap verder .“Het is te simplistisch en er is te veel vanuit een tunnelvisie naar de veehouderij gekeken”, zegt hij en noemt het vervolgens "niet-klimaat-slim."

Volgens Scholten kunnen Nederlanders maar beter wat meer vlees gaan eten omdat we maar liefst 70% van ons eten importeren. Maar we exporteren toch juist 70% van wat we produceren? Dat klopt, maar we importeren ook van alles dat we hier verwerken, weer het land uit brengen om het elders te verkopen maar waarvan we de resten aan de beesten kunnen geven. Het is immers zonde om het weg te gooien. Scholten legde op Foodlog al uit dat de biobased economy dat zelfs oplegt. Met andere woorden, een land dat zoveel voedsel verwerkt dankzij zijn voedselverwerkende industrie heeft noodzakelijk veel vee nodig om alle restjes op te ruimen.

Elders 40% goedkoper en in Nederland nóg duurder door 'Parijs'
Nee, zegt de Raad. Zo werkt dat niet. De beesten ruften, poepen, boeren en pissen er immers niet minder om en dat zorgt nu eenmaal voor uitstoot, die we volgens het Parijse klimaatakkoord straks niet meer mogen hebben in Nederland. Daartoe hebben we ons met een handtekening verplicht. Willen we die beesten toch allemaal houden, dan moeten we zóveel technische foefjes toevoegen dat ze onbetaalbaar en dus ook onverkoopbaar worden. Elders zijn ze namelijk veel goedkoper te maken; dat zal de economische werkelijkheid keihard laten zien, denkt de Raad. Nu al kunnen varkens, kippen en eieren zo'n 40% goedkoper elders in Europa worden geproduceerd. Dat verschil zal alleen maar oplopen.

Omdat je 'Parijs' niet kunt overdoen
Wie de volksverlakker is? Scholten. Maar daar kan hij niets aan doen. Hij is bioloog en geen econoom; daarom snapt hij niet dat de economie zijn hypermoderne ecologische idealen niet volgt en de boer straks met alle shit zit. Poppe wil dat laatste graag voorkomen en heeft gelijk, want niemand haalt het in zijn hoofd Parijs nog even biobased ecologisch over te doen. De econoom snapt ook de internationale politieke werkelijkheid. Nederlandse boeren mogen hem en zijn Rli - die natuurlijk als een blok achter Poppe staat; ga daar maar van uit - dankbaar zijn, al houdt de Nederlandse politiek zich nog even van de domme.
Dit artikel afdrukken