De Nederlanse Oestervereniging komt in het geweer tegen 'illegale rapers' van Zeeuwse oesters. Door vergunningen uit te geven worden natuurgebieden beschermd, controles op microbiologische vervuiling zekergesteld en handhaving verzekerd. De kosten hiervan moeten opgebracht worden uit het vergunningstelsel. Gezien de lucratieve restaurantverkoop van de Zeeuwse oesters hoeft dat geen probleem te zijn voor de 25 ontvangers van een vergunning.
Dit artikel afdrukken