Overgewicht hebben is een gezondheidsrisico, daarover bestaan weinig misverstanden. Vergeleken met slanke mensen lopen (zeer) dikke mensen een grotere kans op allerlei kwalen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Ook gaan ze gemiddeld eerder dood.

Eindelijk cijfers
Hoeveel eerder is nu becijferd door een groep Amerikaanse, Australische en Zweedse onderzoekers op basis van patiëntengegevens uit hun landen. Zij beweren dat dit het grootste onderzoek van deze soort is.

De onderzoekers vergeleken twintig hoogwaardige, prospectieve studies naar patiënten met klasse 3 obesitas, dat wil zeggen met een BMI tussen 40 en 59 kg/m2. Als voorbeeld: een man van 1,80 m en een gewicht van 130 kg heeft een BMI van 40.

Ook zonder kwalen eerder dood
(Ex-)rokers en reeds zieke personen werden uit de gegevens gefilterd, waarna 9564 van de zeer obese patiënten werden vergeleken met 304.011 personen met een BMI tot 25, wat als de grens met overgewicht wordt gehanteerd.

De uitkomst was dat personen in de klasse 3 groep tussen de 6,5 en 13,7 jaar eerder stierven dan slanke proefpersonen. De voornaamste doodsoorzaak was hart- en vaatziekten, gevolgd door kanker en diabetes. Maar ook stierven obese personen zonder een van deze drie kwalen eerder.
Dit artikel afdrukken