In een ingezonden brief in Trouw doet Klaas Marck, al 15 jaar vrijwilliger-consulent bij de Zeehondencrèche in Pieterburen, een boekje open over de praktijken van Lenie 't Hart en haar Raad van Toezicht. Lenie 't Hart moest in 2012 terugtreden als directeur maar houdt via de RvT een stevige vinger in de pap.

Op dit moment is er sprake van een conflict tussen de Algemeen Directeur Niek Kuizenga en de RvT over het nieuwe beleid dat Kuizenga samen met de staf heeft ontwikkeld. Dit beleid is gebaseerd op diergeneeskundige overwegingen, waaronder het terugdringen van het antibioticumgebruik. Marck schrijft: 'In de tijden van directeur 't Hart was het gebruikelijk om opgevangen zeehonden vrijwel standaard antibiotica toe te dienen, met het daaraan verbonden grote gevaar van resistentievorming.'
Ook heeft het nieuwe beleid geleid tot lagere aantallen opgevangen zeehonden - minder volle bassins - en een kortere verblijftijd in de crèche, hetgeen de financiële situatie ten goede komt.

Aan deze vooruitgang dreigt nu een abrupt einde te komen. Het nieuwste lid van de RvT, Wibo van de Linde, heeft de staf laten weten 'dat zij de wet [overtreden] met hun nieuwe beleid', en met onmiddellijke ingang het oude beleid - met standaard antibiotica - in ere moeten herstellen. Alles wijst erop, volgens Marck, dat het straks aan de rechter is om te bepalen hoe het dierwelzijn van de zeehonden het best tot zijn recht komt.
Dit artikel afdrukken