Het voorgenomen zandwinningsproject voor de Friese IJsselmeerkust kan de drinkwatervoorziening van 2,5 miljoen mensen in gevaar brengen, schrijft de Leeuwarder Courant. Daarom vraagt het provinciaal waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) Rijkswaterstaat het project te heroverwegen.

Rijkswaterstaat, provincie en gemeente De Fryske Marren willen een vergunning afgeven om de komende 30 jaar jaarlijks 2 miljoen ton zand uit het IJsselmeer te winnen. PWN is er door de hoge temperaturen en droogte van afgelopen zomer achter gekomen dat grootschalige ingrepen in het IJsselmeer de waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. Het waterleidingbedrijf moest zelfs tijdelijk een inlaatstop instellen.

Volgens PWN is er sprake van "een nieuwe werkelijkheid" en moet Rijkswaterstaat eerst nieuw onderzoek doen. Daarin moeten de effecten van de extreme droogte van dit jaar goed in kaart worden gebracht, alvorens de vergunning te verstrekken.

PWN is niet de enige die bezwaar maakt tegen het zandwinningsproject; ook natuur- en milieuorganisaties, omwonenden en vissers tekenden officieel bezwaar aan. Inmiddels is er ook een online petitie gestart.
Leeuwarder Courant - 'Zandwinning in IJsselmeer brengt mogelijk drinkwater in gevaar'
Reageer
  • Deel
Druk af