Dat ontdekten onderzoekers van het New York University Langone Medical Center. Volgens hen versterkt een infectie met een parasitaire worm het immuunsysteem, waardoor chronische darmziekten en allergieën minder voorkomen.

P'ng Loke en zijn team namen twee observaties als uitgangspunt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen met ziekten als IBD (Irritable Bowel Disease, in het Nederlands PDS, Prikkelbare Darm Syndroom) of de ziekte van Crohn (chronische darmontsteking) baat kunnen hebben bij een behandeling met wormeitjes. In klinische tests is dat echter nooit eenduidig bevestigd. IBD en Crohn komen in ontwikkelingslanden, waar parasieten veel voorkomen als gevolg van een slechte hygiëne en gebrekkige sanitaire voorzieningen, nauwelijks voor. Volgens aanhangers van de 'hygiëne-hypothese' zouden die chronische ontstekingsziekten en allergieën wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat wij 'te schoon' leven.

Volgens aanhangers van de 'hygiëne-hypothese' zouden die chronische ontstekingsziekten en allergieën wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat wij 'te schoon' leven
Muizen
De onderzoekers gebruikten voor het eerste deel van hun onderzoek muizen die het gen NOD2 missen, waardoor ze aan een soort IBD lijden. Ze infecteerden de muizen met wormeneitjes en vergeleken vervolgens het microbioom van de geïnfecteerde muizen met dat van niet geïnfecteerde muizen. In het microbioom bleek een drastische verandering op te treden. De Bacteroides-bacteriën namen met een factor 1000 af, de Clostridia namen met een factor 10 toe. Bacteroides is in eerdere onderzoeken in verband gebracht met een vergroot risico op IBD, Clostridia met verminderde ontstekingen in de darm. Bij de geïnfecteerde muizen bleken zweertjes en bloedingen in de darm drastisch af te nemen.

Mensen
Daarna onderzocht het team ontlastingsmonsters van 75 proefpersonen van het platteland van Maleisië, waar IBD zeldzaam is maar besmetting met wormen en parasieten algemeen voorkomt. Ze vergeleken de monsters met die van 20 Maleisische stadsbewoners. In lijn met de gevonden resultaten bij de muizen, bleek ook bij mensen de verhouding tussen Bacteroides- en Clostridiabacteriën drastisch anders te zijn als er sprake was van een wormbesmetting. Hadden de mensen een wormenkuur ondergaan, dan bleek hun microbioom weer minder Clostridia en meer Bacteroides te bevatten.

'Hygiëne-hypothese'
De onderzoekers denken dat de reactie van het immuunsysteem op de aanwezigheid van de wormen de aanwas van Clostridia-bacteriën stimuleert en dat die vervolgens Bacteroides verdringen. Dat zou tot minder IBD leiden. Volgens Loke is het voor het eerst dat "parasieten en bacteriën in verband gebracht worden met het ontstaan van IBD, en dat is een ondersteuning van de hygiëne-hypothese."

Fotocredits: 'Trichuris (Whipworm)', SuSanA Secretariat
Dit artikel afdrukken