De World Health Organisation (WHO) publiceerde maandag zijn Global Status Report. Daarin wordt de stand van zaken rond de meest voorkomende chronische ziekten op een rij gezet.

16 miljoen vermijdbare sterfgevallen
Wereldwijd sterven jaarlijks 16 miljoen mensen vroegtijdig aan de gevolgen van voorkombare chronische ziekten (onder meer diabetes, hersenbloedingen en kankers).

Volgens de WHO loopt een Nederlander een kans van 12% om vroegtijdig - tussen de 30 en 70 jaar - dood te gaan aan één van de vier belangrijkste chronische ziekten. In zowel arme als rijke landen hangen die ziekten niet zelden samen met welvaart of de ontwikkeling op weg daarheen.

Hart- en vaatziekten, kanker, diabetes en chronische luchtwegaandoeningen zijn de belangrijkste boosdoeners die door een ander leef- en eetgedrag kunnen worden vermeden.

Daarom wil de WHO vóór 2025 het aantal vermijdbare vroege doden wereldwijd met 25% laten dalen ten opzichte van 2010.

Directeur-generaal Margaret Chan van de WHO schrijft in het voorwoord van het rapport: “Voor $1-3 per persoon per jaar kunnen landen hun aantallen zieken en doden door chronische ziekten drastisch verlagen. In 2015 moeten alle landen nationale doelen formuleren en daarop actie nemen. Doen ze dat niet, dan blijven miljoenen mensen jaarlijks te vroeg overlijden.”

Het sterfteprobleem door is het grootst in landen met veel lage- en middeninkomens. Arme mensen krijgen pas in een te laat stadium zorg, waardoor de uiteindelijke behandelkosten veel hoger komen te liggen dan zijzelf en hun overheden kunnen dragen. Daardoor ontstaat een negatieve spiraal van verarming. Preventie kan die trend omkeren, maar dan moeten er wel maatregelen worden genomen.

Negen ambitieuze doelen voor het komende decennium
Om landen te helpen bij het terugdringen van de onnodig hoge sterftecijfers definieert de WHO negen richtlijnen. Daar moeten ze volgend jaar doelstellingen voor definiëren die in 2025 gerealiseerd zullen zijn.

De doelen zijn ambitieus:
1. 25% minder sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten, kanker, diabetes of chronische ademhalingsziekten
2. Terugdringen van schadelijk alcoholgebruik met minstens 10%
3. 10% minder tekort aan beweging (fysieke activiteit)
4. Zorgen dat de bevolking gemiddeld 30% minder zout binnenkrijgt
5. Roken en tabaksgebruik verminderen met 30%
6. Terugdringen van hoge bloeddruk met 25%, of de toename van hoge bloeddruk beteugelen, afhankelijk van nationale omstandigheden
7. De toename van diabetes en obesitas een halt toeroepen
8. Behandelingsmogelijkheden en medicijnen voor hart- en vaatziekten moeten beschikbaar zijn voor tenminste 50% van de mensen die ze nodig hebben
9. De bestaande en betaalbare behandelmogelijkheden en essentiële medicijnen die nodig zijn voor de behandeling van de belangrijkste chronische ziekten beschikbaar maken voor 80% van de mensen die ze nodig hebben

Landen bepalen zelf hoe ze invulling geven aan de richtlijnen, maar Oleg Chestnov, vice-directeur-generaal van de WHO stelt in het rapport: “De doelen niet halen is onacceptabel. Wanneer er geen nationale doelen worden gesteld en we het uitwerken hiervan niet voorbereiden in 2015, falen we om een van de grootste uitdagingen voor ontwikkeling in de 21e eeuw aan te pakken.”

Fotocredits: Niky81
Dit artikel afdrukken