Dat blijkt uit een metastudie naar werkpatronen en alcoholgebruik. Daarvoor werden maar liefst 61 onderzoeken uit 14 landen en de gegevens van 330.000 mensen doorgeploegd.

Mensen die meer dan 48 uur per week werken drinken meer alcohol en lopen meer risico ook echt té veel te gaan drinken zodat hun gezondheid in gevaar komt.

Gezondheidsrisico's die met te veel alcohol in verband gebracht worden zijn leverproblemen, bepaalde vormen van kanker, hartaandoeningen, beroerten en mentale problemen. Alcoholmisbruik heeft tevens en sociaal-economische kostenkant: relatieproblemen, geweld, verkeersongevallen en verminderde arbeidsproductiviteit.

'Gevaarlijk veel' drinken: 2 wijntjes (vrouwen) of 3 biertjes (mannen)
Het is het eerste onderzoek dat kijkt naar hoe voor de hand liggend het is voor mensen die meer gaan werken 'gevaarlijke' drinkgewoonten te ontwikkelen. Marianna Virtanen van het Finse Institute of Occupational Health stelden op basis van hun analyse van een groot aantal langlopende cohortstudies vast dat mensen die 49 tot 54 per uur werken 13% meer kans lopen 'gevaarlijk veel' te gaan drinken. 'Gevaarlijk' is gedefinieerd in termen van consumpties: 14 alcoholische drankjes per week voor vrouwen, of 21 voor mannen.

"Er was al enig bewijs dat lange dagen maken geassocieerd kon worden met een ongezonde leefstijl, met bijvoorbeeld weinig beweging en een hoog alcoholgebruik", zegt Virtanen in NewScientist. Maar nu zijn voor het eerst deze losstaande onderzoeken met elkaar in verband gebracht en ook nog gecombineerd met een enorm scala aan ongepubliceerde data.

Meer werken doet meer drinken
Uit de metastudie kwam onmiskenbaar de langere werkweek als grootste risicofactor om zwaarder te drinken naar voren. Geslacht, geografische herkomst, beroepsgroep of sociaaleconomische status maakten geen verschil.

Drinken om te ontspannen
De onderzoekers denken dat de harde werkers naar de alcohol grijpen om te ontspannen. "Wij denken dat sommige mensen proberen het hoofd boven water te houden met al hun extra werkuren door ongezonde gewoonten aan te nemen, zoals het drinken van alcohol. De symptomen die zij met alcohol proberen te verlichten zouden wel eens stress, depressie en slaapstoornissen kunnen zijn", aldus Virtanen.

EU Working Time Directive
De studie biedt een stevige onderbouwing voor de EU Working Time Directive. Volgens deze EU richtlijn hebben werknemers in Europa recht op een werkweek van niet meer dan 48 uur. Dat neemt niet weg dat talloze mensen meer uren klokken. Sommigen omdat ze zo sneller promotie denken te maken, anderen omdat ze de overwerkvergoeding nodig hebben om in hun bestaan te voorzien.

Voor de groeiende groep ZZP-ers die hun uren niet eens meer tellen, bevat de richtlijn waarschijnlijk niet meer dan een wensdroom

Het onderzoek is verschenen in het British Medical Journal.

Fotocredits: 'Chateau Libertas', Peter Baker
Dit artikel afdrukken