Volgens het Wereld Natuurfonds (WNF) staat de Nederlandse natuur op land er slechter voor dan ooit. Sinds 1990 zouden populaties wilde dieren in zowel open natuurgebieden zoals heide, als in het agrarisch landschap, gemiddeld gehalveerd zijn. Diverse vogel-, vlinder- en reptielensoorten die vroeger algemeen voorkwamen zijn tegenwoordig zeldzaam. Dat valt te lezen in het Living Planet Report Nederland 2020: Natuur en landbouw verbonden’.

Het rapport dringt aan op een snelle en structurele vermindering van stikstof om natuur in Nederland meer kansen te geven te herstellen. Stikstof overbemest de natuur en is daardoor een belangrijke veroorzaker van verlies aan biodiversiteit omdat enkele soorten vegetatie gaan woekeren over andere.

Volgens de natuurbeschermingsorganisatie zijn met name wilde dieren die karakteristiek zijn voor heidegebieden met gemiddeld met 50% afgenomen. In heidegebieden met een hoge stikstofneerslag op hoge zandgronden zou de afname van populaties gemiddeld zelfs 70% bedragen.

In de Volkskrant signaleert TV-recensent Jean-Pierre Geelen niettemin lichtpuntjes: "hier en daar leeft de natuur op bij de achteruitgang. Terwijl de grutto, kievit en scholekster sinds 1990 achteruit vliegen, namen de roodborsttapuit en putter in aantal toe. Ook vier soorten vlinders, onder meer hooibeestje en oranjetipje, komen vaker voor dan voorheen."
Wereld Natuurfonds - Living Planet Report
Reageer
  • Deel
Druk af