In de jongste editie van Elsevier's blad voor de Voedingsmiddelenindustrie beschrijft journalist Willem Koert waarom Danone niet naar Wageningen kwam, maar naar Utrecht ging. Wageningen is zinkende schuit als gevolg van falend beleid. Er wordt veel geld gestoken in de WUR en de zgn. Food Valley die eromheen moet ontstaan. Het is, zegt Koert, een lege huls. Talent verdwijnt. De kennis die de motor van een universiteit moet zijn verdwijnt. Dat is de ene consequentie. De andere is het verspillen van letterlijk honderden miljoenen die beter naar andere universiteiten en gemeenten kunnen, waar talent wel rendeert en binnen Nederland houdt.

Koert lanceert een harde aanval op de persoon van Aalt Dijkhuizen, de baas van de WUR, die zou varen op de mooie vlag maar vergeet dat een zelfgenoegzame modderschuit niet kan presteren.

Wageningen zinkt
Danone trekt zijn onderzoeksafdeling terug uit Wageningen. Het concern nam die beslissing al in de eerste weken van 2009. Om niemand voor het hoofd te stoten duurde het nog tot halverwege mei tot Universiteit Utrecht triomfantelijk bekendmaakte dat Danone zijn Nederlandse onderzoeksfaciliteiten in Utrecht ging concentreren. ‘Dit onderstreept het belang van de Utrechtse life sciences’, aldus de Utrechtse bestuursvoorzitter Yvonne van Rooij.
Dat is waar, maar onvolledig. Wat ook meespeelt is dat het niet goed gaat in Wageningen - ondanks de miljoenensubsidies die overheden in de Food Valley pompen. Wat een concentratie van bedrijven en onderzoeksinstellingen had moeten zijn is een zinkend schip. De Wageningse Food Valley is geen motor van innovatie, geen kraamkamer voor nieuwe voedingstechnologie, maar een bodemloze subsidieput.Dat Wageningen zou falen stond eigenlijk al vast toen Aalt Dijkhuizen, de Wageningse collegevoorzitter, een paar jaar geleden het onderzoeksinstituut A&F ophief. A&F vertaalde wetenschap in toepasbare technologie. Met het wegvallen van A&F verdween de schakel tussen universitaire wetenschap en de praktijk. De toenmalige rector van Wageningen Universiteit en de toenmalige financiële rechterhand van Dijkhuizen,respectievelijk Bert Speelman en Kees van Ast, weigerden dan ook om A&F op te heffen. Daarop zette Dijkhuizen de rector en de directeur op non-actief en verving ze door plooibaarder bestuurders.
Wageningse kopstukken probeerden het tij te keren en zochten contact met landelijke politici en informeerden ze in vertrouwelijke gesprekken over de gang van zaken rond A&F. De kamervragen die toen zijn gesteld hadden echter geen effect.

Dezelfde Dijkhuizen hief onlangs de Wageningse Business Generator op, een initiatief dat Wageningse onderzoekers hielp bij het starten van bedrijven. De reden was simpel: in het kaalgeslagen Wageningen is er geen business meer te generaten. Wie zijn kans schoon ziet rent weg. Naar de VU, waar de kritische voedingsonderzoeker Martijn Katan een heenkomen zocht. Zelfs de oer-Wageningse Plantenziektekundige Dienst is van plan naar Utrecht te verkassen, als je de geruchten mag geloven.
Weg van Wageningen. Weg van Dijkhuizen.

Dit artikel afdrukken