Trouw schrijft over de wilde gans. Sommigen beweren dat het dier lekker is, anderen dat hij niet lekker is. Weer anderen beweren dat je er gewoon het beste van moet maken omdat het zonde is om het afgeschoten dier zomaar weg te gooien.

Een van de voor het artikel geïnterviewde slagers merkt op dat de houding ten opzichte van het verkopen en eten van wilde gans veranderd is.
Dit artikel afdrukken