Van alle Nederlandse landbouwbedrijven doen wijngaardbedrijven het vaakst aan korte-ketenverkoop. Maar liefst 69% van de Nederlandse wijnbedrijven verkoopt producten rechtstreeks of via hooguit één tussenschakel aan de consument. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op de tweede en derde plaats staan fruitbedrijven (42%) en pluimveebedrijven (17%).

Bij korte-ketenverkoop leveren landbouwbedrijven hun producten direct, bijvoorbeeld via een boerderijwinkel, een zelfpluktuin of een automaat aan de weg, of via een enkele tussenschakel (directe levering aan de horeca), aan de consument. Tien procent van alle Nederlandse boeren levert zijn producten op deze manier. In de biologische landbouw is dat percentage ruim een derde hoger. Vooral Limburgse en Zeeuwse boeren zijn actief in de korte keten, Drentse en Overijsselse boeren het minst.
Varkensbedrijven leveren met 3% het minst vaak producten rechtstreeks aan de consument.

Rechtstreekse levering aan consument, CBS 2017
CBS - Wijnboeren leveren vaakst direct aan consument
  • Deel
Druk af