In mei dit jaar werden op een lagere school in de Franse Bordeaux 23 leerlingen en leerkrachten ziek - waarschijnlijk omdat er in de directe omgeving van de school gespoten werd. Die dag, met heet maar winderig weer, waren zowel een biologische wijnmaker (met koper en zwavel) als een gangbare wijnboer (met pesticiden tegen meeldauw) aan het spuiten.

Publieke maatregelen
Het voorval had drie merkbare gevolgen: één: nieuwe regelgeving binnen het departement, waar niet langer gespoten mag worden binnen een grens van 50 meter rondom scholen op tijden dat daar leerlingen aanwezig zijn (naar schatting zijn er zo'n 164 scholen in de Gironde). Twee: een petitie van de Association des Générations Futures, inmiddels getekend door meer dan 127.000 mensen, voor een totaalverbod op spuiten in de buurt van scholen en woonwijken. Drie: een deze week te bespreken wetsvoorstel in het Parlement voor strictere regels voor het gebruik van pesticiden in de buurt van scholen, kinderopvang, zieken- en bejaardenhuizen, schrijft Worldcrunch.com.

Ouders opvallend stil
Het opvallendst was het uitblijven van een uitgesproken reactie van de ouders van de schoolkinderen in de betrokken streek zelf. Die ouders zijn veelal werkzaam in de wijnsector (als eigenaar, wijnbouwer, wijnmaker, wijnarbeider, wijnmarketeer etc). En hoewel ze er uiteraard niet op uit zijn hun eigen kinderen te vergiftigen, houden ze toch continu de belangen van hun wijn - en levensonderhoud - voor ogen.

Toch lijkt de boodschap dit keer dan toch aangekomen te zijn. Begin deze maand werd er een demonstratie georganiseerd voor de school waar het in mei allemaal begon. En dit keer willen de ouders méér: oprekken van de pesticidengrens van 50 naar 200 meter rondom alle scholen. Het ouderlijk verstand wint het van de 'omertá', concludeert Worldcrunch.
Dit artikel afdrukken