Deense schoolkinderen voerden een eenvoudig experiment uit om vast te stellen of WIFI ongezond is. Vanuit zaadjes kweekten ze tuinkers op in de buurt van WIFI-routers en buiten het bereik van WIFI-signalen. De bakjes die binnen het bereikt van routers bleven ver achter in groei
Wetenschappers uit Engeland, Nederland en Zweden hebben aangeven het experiment te willen herhalen om te zien of de resultaten reproduceerbaar zijn. Het gevaar van WIFI-signalen is een omstreden onderwerp.
Dit artikel afdrukken