Onderzoek door Australische wetenschappers, gepubliceerd in the Journal of Perinatology, maakt voor eens en altijd een eind aan de vele mythes die er over het gebruik van cannabis tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode in omloop zijn. Met zo'n 180 miljoen cannabisgebruikers wereldwijd, is het niet verwonderlijk dat die mythes er zijn. De Frankfurter Allgemeine Zeitung wijdt een artikel aan de meest recente inzichten.

Uit de nieuwe metastudie blijkt dat het gebruik van cannabis leidt tot een verminderde groei van de foetus in de midden- en late zwangerschap en een lager dan gemiddeld geboortegewicht. Waar de meeste aandacht naar uit gaat, is de neurocognitieve ontwikkeling van de betroffen kinderen. Onderzoeken wijzen in de richting van geen tot weinig waarneembare verschillen in de kleutertijd. Gaan kinderen eenmaal naar school, dan lijken 'cannabis-kinderen' meer problemen te hebben met het oplossen van visuele opgaven, over minder verbale vaardigheden te beschikken en, vooral bij meisjes, meer agressief gedrag en concentratiestoornissen te vertonen.

Het onderzoeksteam stelt echter ook dat de directe effecten van het cannabisgebruik op de foetus moeilijk in te schatten zijn, omdat omgevingsfactoren na de geboorte ook invloed hebben op de cognitieve vaardigheden en het gedrag. Denk daarbij bijvoorbeeld aan stress, armoede en slecht of onvoldoende eten.
Dit artikel afdrukken